Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 13.2.2008

Souhrn jednání z 2. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 13.2.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. PR agentury – schůzka 18.2.2008
 2. Spolek lékařů Beroun má i dále zájem aktivně pracovat
 3. Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2007. Informace vyvěšena na internetových stránkách. www.cls.cz
 4. Identifikační a slevové karty. Předsednictvo ČLS JEP podpořilo vznik tzv. identifikačních karet od firmy IT Serve, s.r.o. za účelem vytvoření podmínek pro snadný přístup členů ČLS JEP na vědecké konference a jiné akce pořádané členy naší společnosti.
 5. Stavovský předpis ČLK č. 16
 6. Novelizace zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
 7. Časopis Česká gynekologie
 8. Možnost voleb organizačních složek ČLS JEP on-line formou
 9. Udělení čestné medaile doc. J. Sobotovi a prof. R. Rokytovi
 10. Udělení Ceny J. E. Purkyně. Informace k zasílání návrhů je vyvěšena na internetových stránkách www.cls.cz
 11. Zastoupení ČLS JEP v CKS NAP. Pověřeni za ČLS JEP prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc. a MUDr. Vlastimil Jindrák
 12. Zprávy organizačních složek ČLS JEP

  Ve Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP proběhly volby do nového výboru: výbor bude pracovat ve složení: doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. (předsedkyně), MUDr. Petr Kümpel (místopředseda), MUDr. Jan Galský Ph.D. (vědecký sekretář); Martina Kubátová (pokladník a sekretářka), členové výboru: doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc., MUDr. Václav Chmelík, doc. MUDr. Václav Dostál, doc. MUDr. Luděk Rožnovský, Ph.D., MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc., prof. MUDR. Jiří Beran, Ph.D., prof. MUDr. Petr Husa, Ph.D., doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc., MUDr. Jiřina Hobstová, CSc. Revizní komise: MUDr. Jaroslav Koten (předseda RK), členové: MUDr. Olga Džupová, Ph.D., MUDr. Eva Kostřicová.

  Společnost nukleární medicíny ČLS JEP informovala o plánovaných akcích : Klinický dečn (15.3.2008, Praha); 7. Cechtuma 2008 (30.3.2008, Plzeň); Pracovní den SZP (11.4.2008, Praha); Pracovní dny fyziků, elektroniků (25.-26.4.2008, Zlín); 29. Imunoanalytické dny (11.-13.5.2008, Špindlerův Mlýn); Pracovní dny sekce radiofarmacie (28.-30.5.2008, Mikulov). Česká onkologická společnost ČLS JEP odsouhlasila záštitu nad akcemi: Výbor ČOS odsouhlasil záštitu nad těmito akcemi: Specifické aspekty léčby invazivních mykotických infekcí (11.04.2008, Brno); Winter Glio Treck Meeting (18.01. - 19.01.2008, Znojmo); International Workshop on Poor Prognosis Pediatric Solid Tumors, main topics metronomic and biodifferentiating therapy (13.06.- 5.06.2008, Brno); ESGO Video Workshop on radical surgery in gyneacological oncology (29.03. - 01.04.2008, Praha); Komplexní diagnostika a terapie karcinomu prsu (06.11.- 7.11.2008, Zlín). Prof. Vorlíček informuje o rozhodnutí velvyslanectví Kanady o ukončení akce „Běh Terryho Foxe“ v České republice. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP navrhla semináře na rok 2008: Zdravotní politika (23.1.2008); Mezinárodní aspekty rozvoje péče o zdraví (27.2.2008); Ekvita systému péče o zdraví (23.4.2008); Ekonomika (21.5.2008); Křižovatky péče o zdraví (18.6.2008); Kvalita zdravotní péče (1.10.2008); Statistika zdravotního stavu (19.11.2008).

  Česká stomatologická společnost ČLS JEP informovala o jmenování nového vedoucího redaktora (prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc.) a zástupce vedoucího redaktora (doc. MUDr. Jan Veverka, CSc.).

  Společnost pro využití laseru v medicíně ČLS JEP informovala o konferencích a kongresech pořádaných či podporovaných společností: Novinky v laserové terapii (4.-5.4.2008, Karlovy Vary); 12. kongres European society of Cosmetic and Estetic Dermatology (18.-20.4.2008, Praha); 5. mezinárodní konference o LLLT (5.-7.6.2008, Toronto, Kanada, informace na www.internationallaser.org); 8. výroční konference North Američan Association for Faser Therapy (12.-14.6.2008, Palm Brach, Florida, USA, info na www.naalt.org); 13. mezinárodní kongres European Medical Laser Associatin (23.-24.8.2008, Helsinky, Finsko, informace na www.laserhelsinki.fi); Mezinárodní konference World Association for Laser Therapy (19.-23.10.2008, Sun City, Jihoafrická republika, informace na www.technoscene.co.za/walt2008); Brněnské laserové dny (termín bude upřesněn, Brno); Tradiční školení v oblasti LLT (15.3.,14.6.a 11.10.20082, u prim Procházky).

  - Nové volby do výboru OS budou probíhat korespondenčně na podzim roku 2008, tak aby na Brněnských dnech mohl být ustaven nový výbor. Společnost metabolického onemocnění skeletu ČLS JEP informovala o semináři Kost jako živá tkáň (12.2.2008, Praha-Žofín), o přípravě konference Sekundární osteoporóza (Plzeň).

  Spolek lékařů Karlovy Vary ČLS JEP navrhl program akcí na 1. pololetí 2008: Kardiostimulace (16.1.2008); Rezistence antibiotik a Procalcitonin-nový marker zánětlivých procesů (6.2.2008); Přínos vyšetření buněčné imunity pro klinickou diagnostiku (19.3.2008); Projekt CRAB-Časný záchyt pacientů s mnohočetným myelomem (16.4.2008); Výsledky perinatologické péče v ČR a v Karlovarském kraji v roce 2007 (21.5.2008).

  Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP informoval o přednáškovém večeru (19.2.2008, Trutnov), který pořádá ve spolupráci s Neurologickým a psychiatrickým oddělení Oblastní nemocnice Trutnov.

Další schůze předsednictva 19. března 2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články