Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 13.6.2007

Šestá schůze roku 2007 se konala 13.6. od 13.00 hodin v Lékařském domě.

 1. Jednání o členství právnických osob v ČLS JEP a o tzv. přidruženém členství.
  Schválena definice „Přidruženého členství“ fyzických osob a odsouhlasena pravidla pro formu tohoto členství
 2. Informace o jednání s předsedy a vedoucími redaktory ztrátových časopisů ze dne 24.5.2007. Ekonomické vyhodnocení bude provedeno k 30.9.2007 a pokud nedojde ke zlepšení situace, budou tyto časopisy zrušeny k 31.12.2007 (podle rozhodnutí předsednictva z 2.května 2007)
 3. Vzdělávání (CME) aktuální stav
 4. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 5. Podpora výzkumných projektů, zahajovaných v roce 2008, jednání s MUDr. Hellerovou (náměstkyní MZ ČR)
 6. Informace o činnosti a aktivitách Rady pro akreditaci klinických laboratoří (orgánu předsednictva ČLS JEP) a jeho výkonné organizace NASKL
 7. Pozvánka Mgr. Proškové (ředitelky odboru vzdělávání a vědy MZ ČR) na 18.6.2007 ve 14,00 hodin v místnosti 233K na jednání o připomínkách k návrhu Nařízení vlády – obory specializované vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
 8. Skončení termínu k podávání publikací a vědeckých prací k ocenění předsednictvem ČLS JEP, vydaných v roce 2006.
 9. Změna názvu 16. kongresu ČLS JEP: Aktuální problémy práva a etiky ve zdravotnictví (17.10.2007, BVV Brno)
 10. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství ČLS JEP.

Termíny schůzí předsednictva na druhou polovinu roku 2007: 27.6.2007, 12.9.2007, 3.10.2007, 7.11.2007, 12.12.2007 vždy od 13.00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články