Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 14.11.2007

  1. Konečná úprava členství v ČLS JEP.
  2. Návrh novelizace Stavovského předpisu ČLK č. 16. o celoživotním vzdělávání lékařů, (CME) – aktuální stav
  3. Dotace MZ ČR a MPSV ČR
  4. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP
  5. Zrušení Společnosti pro dětskou stomatologii ČLS JEP
  6. Shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP 17.12.2007 od 13,00 hodin v LD
  7. Profesní identifikační a slevové karty ČLS JEP
  8. Členství v mezinárodních a jiných asociací
  9. Kulatý stůl
  10. Ocenění ČLS JEP - čestná členství a medaile
Další schůze předsednictva 12. prosince 2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články