Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 17.12.2008

Souhrn jednání z 10. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 17.12.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Urologická společnost ČLS JEP – informace RK ČLS JEP
 2. Prof. Svačina obeznámil přítomné s výsledkem jednání s firmou MeDitorial o připravované digitalizaci časopisů ČLS JEP. Definitivně byl vyřešen problém s dvojí navigací, firma MeDitorial proto zaslala nový návrh webových stránek digitalizovaných časopisů, kde již není žádné jiné logo než logo ČLS JEP, striktně a s dostatečným odstupem rozděluje horizontální navigaci na ČLS JEP a proLékaře.cz. Dále bylo odsouhlaseno, že nejen časopisy Česká a slovenská psychiatrie a Česko-slovenská dermatologie, ale všechny ostatní, které dosud nesouhlasily s digitalizací, budou rovněž plně digitalizovány. U těchto časopisů však nebudou veřejně přístupné fulltexty až do doby možné změny názoru. Nutné je to již z důvodu neexistence původního archivu NTS, kde byly všechny časopisy uvedeny. Archiv časopisů bude přístupný členům ČLS po půl roce od aktuálního čísla. Výjimkou bude ČLČ, který bude přístupný do dvou měsíců od aktuálního čísla. Veškeré informace o ČLČ, digitalizaci, přístupech na jednotlivé časopisy apod. budou uveřejňovány průběžně v prezidiálních časopisech ČLS. Nejpodrobnější informace budou v ČLČ ve 2. čísle roku 2009. Toto a první číslo ČLČ bude rozesláno společně se složenkami v průběhu února 2009. Pro potřebu komplexní a plné archivace je nezbytné předávat podklady z NTS v takovém formátu, který firmě Meditorial umožňuje plnohodnotné zpracování do digitální podoby. Mimo jiné tím zabráníme nežádoucí ztrátě podkladů pro jednotlivá archivní čísla. O tomto požadavku a plné součinnosti s firmou MeDitorial bude informována pí Brzobohatá, která po ukončení pracovní činnosti dr. Kacetla přebírá funkci vedoucí NTS.
  Na závěr bylo také odsouhlaseno, že přístupové heslo člena i předplatitele bude shodné s evidencí ČLS JEP.
 3. Příprava jarního XIX. Kongresu ČLS JEP, jehož tématem budou ZOONÓZY, již probíhá, odborným garantem je dr. Křížová, předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP.
  Podzimní XX. kongres ČLS JEP v Brně bude na téma „Výživa“.
 4. Předsednictvo odsouhlasilo všechny podané návrhy na uděleni těchto poct: udělení medaile ČLS JEP: MUDr. Augustin Jan, prof. MUDr. Šejda Jan, DrSc., prof. MUDr. Jiří Dvořák
  udělení čestného členství ČLS JEP: Doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
 5. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 10. schůze předsednictva 17.12.2008)
 6. Další zasedání předsednictva: 7.1.2009 od 13,00 hodin v Lékařském domě

Podobné články