Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 19.3.2008

Souhrn jednání z 3. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 19.3.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Časopis Stomatologické společnosti ČLS JEP
 2. Zákon 95/2004 Sb. Předsednictvo ČLS JEP považuje za nutné upravit pravidla uznávání odborných společností a doporučuje vymezit základní pojmy všude tam, kde se v zákoně č. 95/2004 Sb. uvádí „odborné lékařské společnosti“. Je nutné doplnit Česká lékařská společnost JEP a další obecně uznávané (schválené MZČR, za účasti univerzit, ČLS JEP, ČLK, ČSK,ČLK) odborné společnosti.
 3. Otázky týkající se IGA MZ ČR. Předsednictvo opakovaně vyjádřilo znepokojení s Návrhem reformy systému výzkumu, vývoje a inovací.
 4. Identifikační a slevové karty
 5. Udělení čestné medaile MUDr. Karlu Staňkovi, prof. MUDr. Jaroslavu Tomanovi, DrSc., doc. MUDr. Pavlu Hanekovi, CSc.
 6. Umístění pamětní desky významnému vědci 16. století Tadeáši Hájkovi z Hájku na jeho domě na Ovocném trhu.
 7. Úřad tajemníka mezinárodního trestního soudu v Haagu
 8. Zprávy organizačních složek ČLS JEP
  Česká endokrinologická společnost ČLS JEP pořádá XXXI. Endokrinologické dny (2.4.10.2008, Štrbské Pleso, Slovensko, Hotel Patria) bližší informace na www.endo2008.sk
  Společnost lékařské genetiky ČLS JEP informovala o pořádané akci Kurz celoživotního vzdělávání – Klinická genetika (5.-6.3.2008).
  Informovala o novém složení výboru. Výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. (předseda), místopředsedové: doc. MUDr. Alice Baxová, CSc., prim. MUDr. Lenka Foretová, PhD., prim. MUDr. Vladimír Gregor, prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., RNDr. Alexandra Oltová (vědecký sekretář), prim. MUDr. Věra Jüttnerová (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., prof. MUDr. Macek Milan DrSc., prof. MUDr. Šantavý Jiří CSc., MUDr. Šubrt Ivan, prof. MUDr. Zeman Jiří DrSc.. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Lošan František CSc., prim. MUDr. Židovská Jana CSc, doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc.
  Česká gynekologicko- porodnická společnost ČLS JEP informuje o konferencí (6.-8.6.2008, Hradec Králové); EBCOG kongres (5.-8.3.2008, Lisabon); FIGO kongres (říjen 2009, Kapské město); ESC kongres (30.4.-5.5.2008, Praha).
  Společnost českých patologů ČLS JEP informovala o Sjezdu českých patologů s přípravou volební Plenární schůze (5.4.2008, Litomyšl) v rámci schůze bude provedena prezenční volba nového výboru a revizní komise dvoukolovým způsobem.
  Česká pediatrická společnost ČLS JEP informovala o připravovaných akcích: III. Symposium Společnosti pro Probiotika a Prebiotika (23.4.2008, ÚVN, Praha, bližší informace na www. Probiotika-prebiotika.cz); 145. klinicko-psychologický den (12.5.2008, LD Praha); 2. Československý transplantační kongres (10.-12.9.2008, Hotel Grand Bellevue, Starý Smokovec, další informace na www.ncot.sk); vzdělávacím kurzu S Evropou proti alergii ( 18.3.2008, Hotel Parkhotel, Praha); Europaediatrics Istanbul 2008 (14.-17.6.2008, Istanbul, další informace na www.europaediatrics2008.org); II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny ( info na www.csimkongres2008.cz).
  Společnost pracovního lékařství ČLS JEP informovala o termínech akcí: Teisingerův den (10.6.2008), Pachnerovy dny (21.-23.5.2008, Rožnov pod Radhoštem), Sjezd slovenských psychiatrů (19.-22.6.2008, Trnava); Slovenské sympozium (27.-30.11.2008, Bratislava).
  Česká psychiatrická společnost ČLS JEP informovala o připravovaném sjezdu: Sjezd psychiatrické společnosti ČLS JEP (12.-15.6.2008, Špindlerův Mlýn, Hotel Harmony) informace na www.guarant.cz/CPSsjezd2008 o konferenci na téma Doporučené postupy léčby v psychiatrii (5.-.8.11.2008, Karlovy Vary).
  Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP informovala o XVI. Sjezdu společnosti RFM (16.-17.5.2008, Luhačovice); o přípravě voleb do výboru a revizní komise, vyhodnocení by mělo být k dispozici v červenci (srpnu) 2008.
  Společnost myoskeletální medicíny ČLS JEP informovala o akcích: 6. Jandův den (15.4.2008); Sjezd Myoskeletální medicíny (9.-11.10.2008, Praha); 2nd FIMM Academy Conference (31.5.2008, Pratur); Košické vetebrologické dny (17.-18.4.2008, Košice), o přípravě voleb do výboru a revizní komise.
  V České obezitologické společnosti ČLS JEP proběhly volby. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Fried Martin CSc. (předseda), MUDr. Müllerová Dana Ph.D. (místopředseda), prim. MUDr. Sucharda Petr CSc. (vědecký sekretář a pokladník), členové výboru: Doc. MUDr. Hainer Vojtěch CSc., PhDr. Málková Iva, prof. MUDr. Svačina Štěpán DrSc., Doc. MUDr. Hlúbik Pavel CSc., prof. MUDr. Pelikánová Terezie DrSc., MUDr. Matějková Dagmar, prim. Doc. MUDr. Kunešová Marie CSc., MUDr. RNDr. Brychta Tomáš Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Matoulek Martin Ph.D. (předseda RK), členové: MUDr. Urbánek Robin, MUDr. Gojová Milena.
  Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP informovala o zastoupení předsedy společnosti v dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu zahraniční stáže, bude zastupován (MUDr. Petr Popov – předseda) 1. místopředsedou MUDr. Jiřím Dvořáčkem.
  Společnost urgentní medicíny ČLS JEP informovala o akcích: Brněnské dny PNP (24.-25.4.2008, Mikulov) www.brnenske-dny.cz; World Congress AIRMED 2008 (20-23.5.2008, Praha) www.airmed2008.org; 9th European Congress of Trauma and Emergency Surgery - First ESTES Congress (24.-27.5.2008, Budapešť) www.estesonline.org; přípravách DD 2008 (8.-9.10.2008, hlavní tématem: ZZS v krajském uspořádání z hlediska odbornosti.
  Česká liga proti epilepsii ČLS JEP informovala o složení nového výboru a Revizní komise. Nový výbor bude pracovat ve složení: prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D.(předseda), Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (místopředseda), MUDr. Jana Zárubová (vědecký sekretář), MUDr. Mirek Kalina (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSC.,Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., Doc. MUDr. Robert Kuba, Ph.D., MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Revizní komise bude pracovat ve složení: Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. (předseda RK), členové: MUDr. Klára Brožová, Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
  Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP informovala o připravovaných akcích: 8. českokrumlovský seminář (14.11.2008, hlavní téma očkování v dětském věku a kožní problematika hraničící s neurologií) 10. brněnské setkání dětských neurologů a pediatrů (7.11.2008, Brno).
  Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP informovala o přípravě I. Ostravských dnů hyperbarické medicíny (12.-13.6.2008, Čeladná, Hotel Prosper) více informací na www.hbova.cz, o proběhlých volbách do výboru a revizní komise změně webových stránek: na www.cshlm.cz. Nový výbor bude pracovat ve složení: MUDr. Michal Hájek (předseda), MUDr. Peter Kriška (místopředseda), MUDr. Jiří Růžička Ph.D. (vědecký sekretář), Jana Maršálková (pokladník), členové výboru: MUDr. Pavel Macura, MUDr. Štěpán Novotný, MUDr. Petr Došel. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Jitka Zapletalová (předsedkyně RK), členové RK: MUDr. Igor Greguš, MUDr. Miloš Sázel, CSc.
  Spolek lékařů v Plzni ČLS JEP informoval o plánu Večerů SL v Plzni pro rok 2008:
  9.1.Večer Ústavu tělovýchovného lékařství, 16.1. Večer Neonatologického oddělení, 23.1. Večer Psychiatrické kliniky, 30.1. Večer Onkologického a radioterapeutického oddělení, 06.2. Večer Ústavu soudního lékařství, 12.-14.2. Postgraduální lékařské dny, 20.2.Večer Oddělení klinické farmakologie, 27.2. Večer Transfuzního oddělení, 12.3. Večer Kliniky pracovního lékařství, 19.3. Večer Neurochirurgického oddělení, 26.3. Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, 02.4. Večer dějin lékařství,09.4. Večer Chirurgické kliniky, 16.4. Večer I. interní kliniky, 23.4. Večer Ústavu lékařské genetiky, 30.4. Večer II. interní kliniky, 07.5. Večer Ústavu imunologie a alergologie, 14.5. Večer Šiklova ústavu patologie, 28.5.Večer Urologické kliniky, 04.6. Večer Gynekologicko-porodnické kliniky, 11.6. Večer Ústavu mikrobiologie a Ústavu epidemiologie FN, 18.6. Večer Záchranné zdravotnické služby Plzeňského kraje,10.9. Večer Psychiatrické léčebny Dobřany, 17.9. Večer Anesteziologicko-resuscitační kliniky, 24.9. Večer Kliniky TRN, 01.10. Večer Dětské kliniky, 08.10. Večer Radiodiagnostické kliniky FN Lochotín, 15.10. Večer Nemocnice Rokycany, 22.10. Večer Oční kliniky, 29.10. Večer Kliniky ORL, 05.11. Večer Oddělení léčebné rehabilitace, 12.11.Večer Dermatovenerologické kliniky, 19.11. Večer Oddělení nukleární medicíny, 26.11. Večer Infekční kliniky, 03.12. Večer Stomatologické kliniky, 10.12. Večer Neurologické kliniky, 17.12. Večer Radiodiagnostického oddělení FN Bory.
  Spolek lékařů Trutnov ČLS JEP informoval o přednáškovém večeru (25.3.2008, Trutnov) na téma Antikoagulace v praxi.
Další schůze předsednictva 23.4.2008 v zasedací místnosti Lékařského domu, od 13.00 hodin.

Podobné články