Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 19.5.2010

 1. Návrh předsednictva ČLS JEP na novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů, který byl odsouhlasen na společném jednání s předsedy odborných společností ČLS JEP dne 19.4.2010, rozeslal sekretariát ministryni zdravotnictví, děkanům LF, prezidentovi ČLK, redakcím zdravotnických novin a časopisů ČLS JEP, pojišťovnám, ČTK a mediím. Na MZ ČR probíhají další jednání, řešeny jsou obory kardiochirurgie a neurochirurgie.
 2. Spolupráce GUARANT International spol. s r.o. a Nadačního fondu ČLS JEP. Vyjádření předsednictva k tomuto projektu bude sděleno po jednání na schůzi předsednictva v Libochovicích.   
 3. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (4. schůze předsednictva 19.5.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. Spolek lékařů  Kladno ČLS JEP ukončil svou činnost.
 5. Souhlas se začleněním České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH) do ČLS JEP.
 6. Předsednictvo schválilo založení nové odborné společnosti: České společnosti gynekologie dětí a dopívajících ČLS JEP.
 7. Společnost pro prevenci dědičných poruch ČLS JEP ukončila činnost jako samostatná organizační složka ČLS JEP a byl schválen návrh na sloučení se Společnosti lékařské genetiky s názvem Sekce ambulantních genetiků.
 8. XXI. Kongres ČLS JEP  se bude konat 8.6.2010 v Lékařské domě. Pozvánka k dispozici – viz Aktuálně na www.cls.cz
 9. Nabídka společnosti  B.Braun ve formě finanční pomoci v rámci přestavby pronajatých prostor na obnovu vnější fasády LD schválena.  
 10. Požadavek ČLK na rozeslání dopisu týkajícího se tvorby standardů. Naše OS byly požádány dopisem ČLS JEP o zasílání připomínek na sekretariát ČLS JEP. Řada společností již vyjádření zaslala.  ČLK také požádala ČLS JEP o rozesílku pozvánek na mimořádný vzdělávací seminář, který ČLK pořádá 21.6.2010. Tento požadavek byl odmítnut.
 11. Vzpomínkové akce k výročí eradikace pravých neštovic ve Strašíně dne 15.5.2010 odhalení pamětní desky prof. Karla Rašky.
 12. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP požádala o podporu návrhu na udělení státního vyznamenání „in memoriam“  prof. K. Raškovi. Termín byl do 30.4.2010.
 13. MZ ČR pořádá ve spolupráci s IPVZ konferenci na téma: „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů EU“, dne 27.5.2010 od 10,30 hodin.Účast prof. Blahoš.
 14. Liga proti rakovině zaslala pozvánku na koncert pořádaný k 20. výročí své činnosti. Koncert se koná 15.6.2010 v 19,30 hodin v aule ČVUT – Betlémské kapli.
 15. Česká aliance proti chronickým respiračním onemocněním a kancelář WHO v ČR pořádají národní konferenci k Roku plic: Český přínos v programech WHO. Konference se koná 25.5.2010 od 15 hodin v Panteonu historické budovy Národního muzea v Praze.
 16. Návštěva delegace z WMA - 14.5.2010, prezident WMA dr. Hanson společně s předsedou výboru dr. Hillem a gen. sekretářem dr. Kloibrem
 17. Doc. Hanuš, předseda ČUS ČLS JEP, zaslal v kopii dopis, adresovaný dr. Hellerové, ve kterém vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s obsazením AK pro urologii, kdy nebylo akceptováno doporučení výboru ČUS
 18. Členské karty – pokračují jednání se společností Ahou Public Relations
 19. Prof. Škrha se účastní dne 2.6.2010 zasedání UEMS.
 20. Prof. Blahoš předá dne 3.6.2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti LD medaili ČLS JEP panu prof. Masellisovi
 21. Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Medaile ČLS JEP:
  • doc. MUDr. Alois Kopecký, CSC.
   Předání: 3.6.2010, konference v Motole
  • prof. MUDr. Jiří Homolka DrSc.
   Předání: Kongres ČPFS v polovině června 2010
  • prof. MUDr. Jiřina Martínková DrSc.
   Předání: Farmakologické dny 15.-17.9.2010, Hradec Králové
  • prof. MUDr. František Perlík DrSc.
   Předání: Farmakologické dny 15.-17.9.2010, Hradec Králové
 22. Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Čestného členství ČLS JEP:
  • prof. MUDr. Jan Švihovec DrSc.
   Předání: Farmakologické dny 15.-17.9.2010, Hradec Králové

Další zasedání: 23.6.2010 – na zámku v Libochovicích. Termíny na další pololetí roku 2010 budou upřesněny na tomto zasedání.

Zapsala: Eva Ponocná

Dne 19.5.2010  

Podobné články