Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 2.5.2007

Pátá schůze roku 2007 se konala 2.5. od 13.00 hodin v Lékařském domě.

 1. Neschválena žádost prof. Brhela na změnu názvu Společnosti nemocí z povolání.
 2. Informace členů předsednictva o činnosti pro ČLS JEP
 3. Projednání návrhu postupu racionalizace časopisů ČLS JEP
 4. Vzdělávání (CME) aktuální stav
 5. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 6. Záštita předsednictva ČLS JEP nad koncertem pianistky Kozderkové
 7. Jednání s ředitelem VZP dne 28.5.2007. Jednání se účastní prof. Blahoš, prof. Švihovec, prof. Palička
 8. Jednání prof. Škrhy s náměstkyní MZ MUDr. Hellerovou
 9. Termíny pro granty IGA MZ ČR
 10. Úprava názvu ze současné „Společnost pro neurovědy ČLS JEP na název „Česká společnost pro neurovědy ČLS JEP“
 11. Nesouhlasné stanovisko předsednictva ČLS JEP se založením "České společnosti pro využití ozonu v medicíně“
 12. Koordinační schůzka v Brně se koná 21.5.2007 v 10.00 hodin v budově BVV.
 13. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství ČLS JEP.

Termín další schůze předsednictva: 13.6.2007

Podobné články