Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 2.9.2009

Stručný zápis ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 2. září 2009 v Lékařském domě v Praze
 1. Schválení vzniku nové Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny bude projednáváno na další schůzi předsednictva 7.10.2009.
 2. Členové předsednictva jednohlasně schválili ocenění vědeckých prací, vydaných v roce 2008. Slavnostní předání cen by se mělo uskutečnit opět v prostorách Senátu v říjnu 2009.
  Viktor Kašák, Vladimír Koblížek a kol. - Naléhavé stavy v pneumologii
  Tomáš Fait, Michal Vrablík, Richard Češka a kol. - Preventivní medicína
  Jiří Beran, Jiří Havlík a kol. - Lexikon očkování
  Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. a kolektivu autorů – za soubor 14 prací z oboru neurovědy
 3. Byla podepsána Smlouva o spolupráci při vydávání a šíření časopisu Česká a slovenská psychiatrie. Prvním číslem časopisu vydaného podle této smlouvy bude časopis č. 1/2010.
 4. Vytvoření identifikačních karet pro všechny členy ČLS JEP ze zaslaných nabídek na sekretariát ČLS JEP, byla předsednictvem ČLS JEP vybrána firma IT Serve.
 5. Postgraduální vzdělávání Doc. Keller zaslal za odbornou společnost České neurologické společnosti ČLS JEP žádost o podporu jejich protestu s Vyhláškou č. 183/2009 o postgraduálním vzdělávání – v oblast specializační přípravy lékařů.
 6. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (7. schůze předsednictva 2.9.2009) viz Aktuálně na www.cls.cz
 7. Předsednictvo ČLS JEP vyhovělo žádosti Australské lékařské společnosti pořádat Council WMA v roce 2011 v Sydney místo původně plánované Prahy. ČLS JEP by toto zasedání uskutečnila v roce 2013 v Praze.
 8. Delegace lékařů z Číny navštíví ČLS JEP během října/listopadu 09. Přesný termín bude upřesněn.
 9. MUDr. David Marx, ředitel Spojené akreditační komise, o.p.s., hovořil o tvorbě standardů včetně metodiky jejich plnění, předal členům předsednictva manuál „Národní akreditační standardy pro nemocnice“. Na příští schůzi předsednictva bude detailně probrána konkrétní možnost spolupráce.
 10. General Assembly IMA, se koná od 6. září 2009, účast za ČLS JEP prof. Blahoš.
 11. XX. Kongres ČLS JEP v Brně – 21.10.2009 zahájí místo prof. Blahoše prof. Hájek.
 12. prof. Blahoš se zúčastní 21.10.2009 slavnostním aktu při příležitosti 90. výročí založení LF Univerzity Komenského v Bratislavě
 13. Problematika ČLČ – o schůzku o spolupráci bude požádán Mgr. Hořejší
 14. Helsinská deklarace, vyjde v prezidiálních časopisech a zároveň bude zdarma zaslána všem lékařským fakultám a vybraným organizacím.
 15. Firma B. Braun Medical s.r.o. informovala o záměru pronájmu volných prostor v LD (bývalé prostory pizzerie) k vybudování lékařské kavárny.
 16. Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:
  • prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc. - Žádost podává Česká internistická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Richard Češka, CSc.; Předání 13.9.2009 – Kongresové centrum Praha
  • doc. MUDr. Roman Schröder, CSc. - Žádost podává Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.; Předání 4.-6.11.2009, zámek Štiřín
  • Professor Galal Zaki Said
  • Prof Dr med Geert Mortier - Žádosti podává Společnost pro pojivové tkáně ČLS JEP ČLS JEP – Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.; Předání 2.9.2009, Lékařský dům Praha
Další schůze předsednictva ČLS JEP se uskuteční 7.10.2009 od 13,00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články