Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 21.5.2008

Souhrn jednání z 5. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 21.5.2008 od 14.00 hodin v Lékařském domě

 1. Stanovisko předsednictva ČLS JEP k výhradám a požadavkům Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 2. Spolupráce s dr. Pešinou, který zajišťuje vystoupení zástupců org. složek ČLS JEP v rozhlase se velmi osvědčila. V současné době se připravuje plán vysílání od září do prosince (v letních měsících je pauza) a se všichni, kteří projevili zájmem o vysíláni bude do konce května dohodnut termín pro jejich vystoupení. Zkrácené verze těchto přednášek budou také publikovány v časopise Žena plus a pochopitelně uvažujeme o uveřejnění v Praktickém lékaři/ČLČ a dalších časopisech vydávaných ČLS JEP.
 3. Jednání s ředitelem SÚKLu o některých sporných bodech v oblasti lékové politiky, především požadavek na odborné posudky do 3 pracovních dnů. Další jednání v červnu 2008.
 4. 50. Purkyňův den se bude konat 18. června v Libochovicích od 10 hodin.
 5. Identifikační a slevové karty členů ČLS JEP
 6. Jmenování dr. Cabrnochové stálým členem pracovní skupiny pro seznam zdravotních výkonů za ČLS JEP
 7. Návštěva představitelů Taiwanské lékařské společnosti v doprovodu pana konzula Philips C.C. Chena
 8. Cenu Nadace Českého literárního fondu za tvorbu v roce 2007 za vědeckou a odbornou
 9. literaturu vyhrála kniha Oční lékařství Pavla Kuchynky a kol. Slavnostní večer s předáním cen se uskuteční 4. června v kostele Šimona a Judy na Starém Městě v Praze 1.
 10. 60. výročí založení WHO a Světovému dni bez tabáku setkání (Ledeburské zahrady, 28. 5.2008)
 11. SÚKL začal vydávat nový informační zpravodaj „Nežádoucí účinky léčiv“ , bude vycházet v elektronické podobě na www.sukl.cz
 12. Udělení čestné medaile MUDr. J. Prokopovi a prof. MUDr. Daniele Pelcové, CSc.
 13. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 5. schůze předsednictva 21.5.2008)

Podobné články