Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 23.12.2009

Stručný zápis z 10. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 23. prosince 2009 v Lékařském domě v Praze
 • Témata kongresů ČLS JEP v roce 2010:
  XXI. Kongres ČLS JEP – „biochemie“ - v rámci veletrhu Pragomedika v Praze, duben 2010
  . XXII. Kongres ČLS JEP – „zobrazovací metody“ – v rámci veletrhu Medical Fair v Brně, říjen 2010.
 • ČLK – žádost prezidenta ČLK o schůzku s členy předsednictva – leden 2010. Předsednictvo s návrhem na setkání představitelů ČLK souhlasí a navrhlo, aby se schůzka uskutečnila v průběhu února 2010.
 • Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (10. schůze předsednictva 23.12.2009) viz Aktuálně na www.cls.cz
 • Identifikační karty pro členy ČLS JEP – odsouhlasení definitivní podoby.
 • Záštita ČLS JEP nad interdisciplinární konferencí o biologické léčbě v říjnu 2010.
 • Předsednictvo ČLS JEP schválilo založení nové odborné společnosti „České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP“.
 • Brožura Domácí násilí – právní minimum pro lékaře k dispozici na www.cls.cz.
 • SL Kladno ČLS JEP.
 • Odvolání proti rozsudku ve věci Fondu ohrožených dětí (Klokánek) a Společností sociální pediatrie ČLS JEP.
 • Situace ČLČ.
 • Dohoda Českéneurochirurgické společností ČLS JEP s Guarantem Int., týkající se spolupráce na získání práva pořádat v roce 2017 mezinárodní kongres WFNS v Praze.
 • Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:
  • prof. MUDr. Mařatka Zdeněk DrSc.
  • prof. MUDr. Bartoš Vladimír DrSc.
  • Doc. MUDr. Kotrlík Jan CSc.
  • MUDr. Komárková Olga CSc.
  • Doc. MUDr. Jirásek Václav CSc.
  • MUDr. Huslarová Alenka
  • prof. MUDr. Frič Přemysl DrSc.
  • prof. MUDr. Fixa Bohumil DrSc.
  • Doc. MUDr. Slezák Zdeněk CSc.
  Žádosti podala Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., předseda ČGPS ČLS JEP.
  Předání: 9.12.2009, Český gastroenterologický kongres v Praze
  Předsednictvo návrhy schválilo.
 • Termíny dalších schůzí předsednictva ČLS JEP v roce 2010, vždy od 13 hodin v Lékařském domě: 3.2.2010; 3.3.20010.
Předběžně byl odsouhlasen termín předání Ceny J.E. Purkyně v Libochovicích na 23.6.2010.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 23.12.2009

Podobné články