Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 23.4.2008

Souhrn jednání z 4. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 23.4.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Připomínky psychiatrické společnosti ČLS JEP
 2. Stavovský předpis ČLK č. 16. Většina připomínek členů předsednictva ke Stavovskému přepisu ČLK č. 16 se shodovala se stanoviskem dr. Cabrnochové. Je zde stále řada sporných bodů, nerovnocenné pozice, chybí dikce ČLS JEP.
 3. Udělení Ceny J. E. Purkyně paní profesorce MUDr. Terezii Fučíkové, DrSc. Slavnostní předání proběhne 18. června 2008 na zámku v Libochovicích (50. Purkyňův den).
 4. Udělení čestné medaile doc. MUDr. Přemyslu Klírovi, CSc.
 5. Kulatý stůl – spolupráce dr. Cabrnochová a prof. Švihovec
 6. dr. Krejčíková, náměstkyně ředitele pro výuku IPVZ, oslovila předsedy vybraných odborných společností ČLS JEP za účelem uspořádání společného diskusního jednání o nové struktuře specializačních oborů a jejich postavení s interním základem s vedoucími kateder IPVZ. Jednání je plánováno na 14. května 2008.
 7. UEMS v říjnu 2009 v Praze. Již nyní by měli začít přípravné práce na této akci. Prof. Škrha podal zprávu o nedávném zasedání UEMS v Bruselu.
 8. Prof. Dvořáček obdržel jako první Čech čestné členství European Association of Urology v Miláně letošního roku.
 9. V květnu navštíví Prahu dr. WU s delegací Lékařské společnosti V Taiwanu. Pan prof. Škrha umožní návštěvu na univerzitní půdě.
 10. Zprávy organizačních složek ČLS JEP

  Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP informovala o tématech pracovních schůzí (Alergenová imunoterapie, 10.1.2008; Monitorování zánětu v dýchacích cestách, 14.2.2008; Alergie 2008, 6.3.2008) o připravovaném XXV. Sjezd ČSAKI+SSAKI (29.10.-1.11.2008, Clarion Congress Hotel, Praha).

  Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče ČLS JEP informuje o konání XV. národního kongresu České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (15.- 18.10.2008, Brno BVV, další informace na www.csarim2008.cz)

  Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP informovala o IV. kongresu SDS a ČDS (4.-6.6.2008, Bratislava, hotel Bonbón).

  Česká endokrinologická společnost ČLS JEP informovala o přípravách Hradeckého postgraduálním kurzu v endokrinologii (15.5.2008, Hradec Králové), oXI. Evropském kongresu (25.-29.4.2009, Istanbul).

  Česká farmaceutická společnost ČLS JEP informovala o přípravě Sjezdu ČFS (16.-17.5.2008, Olomouc).

  Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP informuje o akcích: 9. Světová konference CPT (27.7.-1.8.2008, Quebéc), Německá konference o bioformatice (9.-12.9.2008, Dresden), 45. kongres Eurotoxu (5.-8.10.2008, Rhodes), Česká konference klinické farmakologie a TDM (16.-18.10.2008, Rožnov pod Radhoštěm), 58. Farmakologické dny (3.-5.9.2008, Praha Albertov).

  V České fyziologické společnosti ČLS JEP proběhly volby do nového výboru a revizní komise. Nový výbor bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (předseda), doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc. (místopředseda), PharmDr. Alena Sumová, CSC. (vědecký sekretář), MUDr. Jan Barcal, PhD. (pokladník), členové výboru: prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc., doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc., doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD., prof. MUDr. František Vyskočil, DrSc., MUDr. Vladimír Riljak, PhD. Revizní komise bude pracovat ve složení: prof. MUDr. Martin Vízek, CSc. (předseda RK), členové RK: doc. MUDr. Jan Mareš, CSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

  Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP informovala o akcích: Gerontologické dny severozápad (3.4-4.2008, Teplice), Pražské gerontologické dny – jubileum prof. Pacovského (28.-30.52008, Praha).

  Česká internistická společnost ČLS JEP informovala:

  • o plánovaných akcích : 7. Kongres interní medicíny (10.5.2008, Řím), III. Konference ambulantních internistů (3.-4.4.2008, Olomouc), 27. Den mladých internistů (22.-23.5.2008, Martin), VII. Kongres internej medicíny (4.-6.6.2008, Košice), World congress ISIM (16.-20.9.2008, Buenos Aires, Argentina), XV. Internistický kongres (24.-27.9.2008, Brno), 135. internistický den na téma Aktuální problémy interní medicíny (16.10.2008, Technopol Bratislava).
  • o zřízení sekretariátu ČIS ČLS JEP, provoz je hrazen sponzorsky od partnerů, nejsou vynakládány z rozpočtových prostředků ČIS, v sekretariátu je ½ úvazku sl. Gabriela Šmelková (tel. 222 514 675, e-mail: smelkova@vnitrnilekarstvi.cz).

  Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP informovala o pořádaných akcích: Celostátní sjezd mikrobiologie a epidemiologie (14.-16.10.2008 Olomouc); Kongres HPV in Human Patology (1.-3.5.2008, Praha); XII. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech (11.-13.6.2008, Ústí nad Labem); Tomáškovy dny (5.-6.6.2008, Brno); VIII. České a slovenské parazitologické dny (19.-23.5.2008, Sezimovo Ústí); Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů (27.-28.5.2008, Hradec Králové), Mezikrajském semináři epidemiologů (3.-5.6.2008, Janov nad Nisou).

  Česká onkologická společnost ČLS JEP přebírá záštitu nad akcemi: Onkologický filmový festival (motivem festivalu je podpora boje proti onkologickým onemocnění a přispění k jejich prevenci, začal 6.2.2008), kongres Onkologie problém nás všech (25.-26.9.2008, Liberec), XVII. Jarní sympózium Loket: Karcinom jícnu a žaludku – doporučený diagnostický a léčebný postup (10.-11.4.2008, Loket, pořádají Česká společnost HPB chirurgie, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP).

  Česká pediatrická společnost ČLS JEP informovala o akcích: 26th Annual meeting of European Society for Paeddiatric Infectious Diseases (13.-16.5.2008, Graz, Rakousko, veškeré informace na www.kenes.com/espid/); 29. pracovní dny dětské nefrologie (30.-31.5.2008, Dolní Morava u Králík); 15. pediatrický den (31.5.2008, Ústí nad Labem); Europaediatrics 2008 (14.-17.6.2008, Istanbul); 146. klinicko-psychologický den (13.10.2008, Lékařský dům); International Congress of Pediatric Hematology, Gastroenterology and Nutrition (15.-18.10.2008, Sharm El Sheikh, Egypt); Vth International Symposium Recent Advances in Neonatal Medicine (2.-5.10.2008, Würzburg); Pediatrický kongres Jihlava 2008 (25.-27.9.2008, Jihlava, další informace na www.pediatrie2008.cz).

  Společnost pracovního lékařství ČLS JEP informovala o konání se XXXII. Pachnerových dnů pracovního lékařství (21.-23.5.2008, Hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm, bližší informace na www.pracovni-lekarstvi.cz).

  Česká revmatologická společnost ČLS JEP informuje o: 52. výročním sjezdu českých a slovenských revmatologů (6-7.5.2008, 8-10.5.Hotel Diplomat, Praha), American College of Rheumatology ACR/ARHP (24.-29.10.2008, San Francisko, USA), Sjezdu mladých revmatologů (18.-20.9.2008, Telč), Třeboňské revmatologické dny (7.-9.1.2009, za organizační podpory agentury Congress Prague).

  Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP informovala o plánu odborných akcích: 1. Slovensko-český vědecký sjezd soudního lékařství (18.-21.6.2008, Bratislava), XVI. Ostravské forenzní dny (8.-10.10.2008, Ostravice), Povýstřelové zplodiny palných zbraní (15.-16.4.2008, Praha), Ostravské dny hyperbarické medicíny (12.-13.6.2008, Čeledná).

  Stomatologická společnost ČLS JEP informovala o EADPH winter school (kde je OS spolupořadatelem, 7.11.2008, děkanát 1. LF UK Praha).

  Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP informovala o pořádání X. Česko-slovenských dialogů o bolesti (2.-4.10.2008, Brno, další informace na www.dialogy08.cz).

  Česká společnost posudkové lékařství ČLS JEP uspořádala Pracovní den posudkových lékařů (24.4.2008, LD Praha).

  Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP uspořádala : III. Bilaterální sympozium (17.-18.4.2008, Rožnov pod Radhoštěm); Navigace v traumatologii - Pracovní seminář s praktickou výukou (16.4.2008, Rožnov pod Radhoštěm)

  Česká angiologická společnost ČLS JEP bude pořádat ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společnosti SLS XIV. Česko-slovenské angiologické sympozium 2008 (12.-13.6.2008, Lázně Aurora, Třeboň, další informace na www.angiologie.cz a nebo www.angiology.sk).

  Česká obezitologická společnost ČLS JEP informovala o plánovaných akcích: Konference CECON (25.-27.9.2008, Karlovy Vary, bližší informace na www.cecon2008.cz)

  Společnost pro transfúzní lékařství ČLS JEP informovala o přípravě Česko-slovenského hematologického a transfuziologického kongresu (5.-9.9.2008, Špindlerův Mlýn), Špindhorky 2008 (20.-22.4.2008, Špindlerův Mlýn).

  Společnost revizního lékařství ČLS JEP informovala o akcích: IV. Česko-slovenská konference revizního lékařství a 5. Českou konferenci revizního lékařství (12. - 14.11.2008, Lázně Hodonín, a.s.); Farmakologický den revizních lékařů, ePreskripce (18.4.2008, Hotel Duo Praha).

  Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP uspořádá semináře na Téma Počítač v ordinaci lékaře (28.3.2008, Plzeň; 4.4.2008, Ústí nad Labem; 16.5.2008, Brno; 23.5.2008, Hradec Králové; 6.6.2008, Ostrava; 19.9.2008 České Budějovice; 3.10.2008 Olomouc; 17.10.2008 Praha), semináře jsou pořádány ve spolupráci s Českým národním fórem pro eHealth.

  Společnost pro onemocnění skeletu ČLS JEP uspořádala VIII. Celostátní konferenci sekundární osteoporózy (18.-19.4.2008, Parkhotel Plzeň).

  Společnost lékařské etiky ČLS JEP informovala o přípravě 16. symposia o lékařské etice „Chaos, dobro a zlo“ (5. a 6.6.2008, Lékařský dům) o proběhlých volbách. Nový výbor bude pracovat ve složení: MUDr. PhMgr. Payne Jan Ph.D. (předseda), Doc. MUDr. Šimek Jiří CSc. (místopředseda), členové výboru: Doc. MUDr. Kment Milan CSc., prof. MUDr. Munzarová Marta CSc., MUDr. Kalvínská Eva. Revizní komise bude pracovat ve složení: MUDr. Grundová Dominika (předseda RK), členové RK: MUDr. Pohunková Dagmar, Mgr. Šamánková Marie.

  Česká společnost kardiovaskulární chirurgie ČLS JEP informovala o III. sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie (6.-7.11.2008, hotel Voroněž, Brno, další informace na www.ta-service.cz/kardio).

  Česká společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP ve spolupráci s EUMASS, Českou správou sociálního zabezpečení, sekretariátem ČLS JEP a MPSV ČR připomenuly konání XVII. kongresu EUMASS Praha 2008 (5.6.- 7.6.2008, Praha Kongresové centrum).

  Česká vakcinologická společnost ČLS JEP informovala o konání IV. Hradeckých vakcinologických dnů (18.-20.9.2008, Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové).

  Spolek lékařů v Kyjově ČLS JEP informoval o přípravách voleb do výboru a revizní komise. Volby proběhnou v roce 2008 korespondenční volbou (M. Patočková).

  Spolek lékařů Vyškov ČLS JEP informoval o akcích: Plicní hypertenze, Trombotická nemoc (17.4.2008, Nemocnice Vyškov), Hluboká mozková stimulace, M. Jacobs – Creuzfeld (22.4.2008, Nemocnice Vyškov). Semináře jsou pořádány ve spolupráci s Nemocnicí Vyškov.

  Spolek lékařů v Třinci ČLS JEP uspořádal 327. pracovní schůzi SL na téma: Psychiatrie (23.4.2008, Kulturní dům Trisia, Třinec).

  Spolek lékařů v Trutnově ČLS JEP bude pořádat přednáškový večer ve spolupráci s Radiodiagnostickým oddělením ON Trutnov,a.s. (29.4.2008, Trutnov).

  Informace o vzdělávacích akcí, které pořádají naše organizační složky a pracovní skupiny, budou registrovány na sekretariátu a zároveň uveřejňovány v časopise Praktický lékař.

Další schůze předsednictva 21.5.2008 v zasedací místnosti Lékařského domu od 14.00 hodin.

Podobné články