Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 23.6.2010

 1. Zpráva pokladníka ČLS JEP - výsledky hospodaření ČLS JEP
  Prof. Švihovec ve své prezentaci o výsledku hospodaření ČLS JEP zhodnotil hospodaření v uplynulém roce jednoznačně kladně.
  Prof. Švihovec upozornil na stav fondu u některých OS a SL ČLS JEP, jejichž finanční ztráta se stále prohlubuje. U většiny z nich je příčinou nepokrytí nákladů na výrobu časopisu dané odborné společnosti. S výbory těchto společností bude nutno osobně projednat způsob řešení nepříznivé situace.
 2. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (5. schůze předsednictva 23.6.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 3. Vzdělávání
  Náměstkyně pro zdravotní péči dr. Hellerová zaslala stanovisko k návrhu ČLS JEP týkajícího se rozšíření tzv. kmene a zařazení oboru soudního lékařství mezi základní obory. Dle tohoto sdělení ze dne 4.6.2010 bylo dosaženo konsensu o návrhu změny vyhlášky č. 185/2009 Sb. Po širší konzultaci pracovní skupiny ČLS JEP, ČLK a lékařských fakult bylo dohodnuto rozšíření počtu základních kmenů na 16 a mezi základní obory bude zařazeno soudní lékařství a v tomto smyslu je připravována novelizace vyhlášky č. 18/2009 Sb. Přepokládají se další dílčí úpravy vyhlášky, které se budou týkat farmaceutů.
 4. Předsednictvo se vznikem nové OS:
  ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOIMPLANTOLOGII ČLS JEP
  souhlasí.
 5. Ocenění Cenou předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2009.
  Komise, která návrhy předloží předsednictvu ke schválení na schůzi 1.9.2010, bude pracovat ve složení: prof. Broulík, prof. Hájek a prof. Povýšil.
 6. Plán Světové lékařské společnosti (WMA) uspořádat zasedání WMA v roce 2012 v Praze.
  O definitivním rozhodnutí výboru WMA budeme do konce roku vyrozuměni.
 7. Prof. Škrha se účastnil zasedání UEMS, jenž se také částečně týkalo říjnového zasedání v Praze, kterému bude předcházet návštěva zástupce UEMS ve dnech 27-28.7.2010.
 8. Prof. Palička referoval o průběhu XXI. Kongresu ČLS JEP, který byl celý věnován otázkám souvisejícím s personalizovanou medicínou. Pro účastníky kongresu, kteří zaplnili přednáškový sál Lékařského domu, byla jednotlivá sdělení velmi přínosná.
 9. Řediteli realizačního odd. Guarant Int., který požádal o možnou spolupráci s Nadačním fondem ČLS JEP, bude zasláno kladné stanovisko členů předsednictva. Nezbytným předpokladem je však oboustranně prospěšná spolupráce, také je nutno předem specifikovat formu a způsob vzájemné spolupráce.
 10. Předání ceny J.M. Z. Hlávkových v Lužanech dne 21.6.2010, kdy mezi oceněnými byla kniha prof. Povýšila a prim. Vyskočila.
 11. Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Medaile ČLS JEP:
  • Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. mult.
   Předání: 18.9.2010 v Praze po přednášce prof. Holého v rámci Hepatology Meeting
 12. Předsednictvo obdrželo tyto návrhy na udělení Čestného členství ČLS JEP:
  • prof. MUDr. Karel Smetana DrSc.
   Předání: 14.10.2010, PHD
  • prof. MUDr. Miloslav Kršiak DrSc.
   Předání: bude upřesněno
 13. Termíny zasedání předsednictva: od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1.patro. 1.9.2010; 6.10.2010; 3.11.2010; 8.12.2010.
 14. Předběžný termín Volebního Sjezdu delegátů ČLS JEP byl naplánován na 31.1.2011.

Zapsala: Eva Ponocná

Dne 29.6.2010

Podobné články