Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 25.6.2008

Souhrn jednání z 6. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 25.6.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě

 1. Psychiatrická společnosti ČLS JEP smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a Českou psychiatrickou společností o.s.
 2. Ceny za vědecké práce ČLS JEP za rok 2007 – hodnotící komise Bude hodnoceno 32 prací. Komise, jejímž předsedou je prof. Hájek, bude pracovat v tomto složení: prof. Broulík, prof. Palička, prof. Homolka.
 3. Všichni členové předsednictva byli také vyzváni k zaslání návrhů na pojmenování těchto Cen předsednictva ČLS JEP za jednotlivé obory.
 4. Vzhledem k tomu, že dva SL ČLS JEP nemají řádný výbor a RK - SL v Pelhřimově (má 106 členů, z toho řádně uhradilo 83 členů členské příspěvky a SL Znojmo (má 53 členů, z toho řádně uhradilo 47 členů členské příspěvky), přislíbil prof. Povýšil projednat s oběma SL možnost uspořádání korespondenčních voleb, které by zajistil sekretariát ČLS JEP.
 5. Prof. Svačina podal podrobnou informaci o činnosti NTS Digitalizace našich časopisů, probíhají přípravné práce s firmou Meditorial. Revue by mělo vycházet dále, ale pravděpodobně jako součást PL nebo ČLČ.
 6. Seminář ČLK s panem ministrem Julínkem se bude konat dne 30.6.2008 v kongresovém sále hotelu Pyramida od 16,00 hodin. Téma: „Reforma zdravotnictví – zákony připravované Ministerstvem zdravotnictví ČR, výhrady ČLK k připravovaným legislativním změnám a návrhy ČLK“ . Za ČLS JEP se účastní prof. Zvěřina, doc. Marešová
 7. TESCO ve spolupráci s ČLS JEP pořádá veřejnou sbírku na nákup přístrojů pro onkologická pracoviště a na podporu výzkumu v oblasti diagnostiky a terapie v onkologii. Půjde o nesoutěžní běhy, které odstartují v 7 městech ČR. Tento projekt byl pojmenován Tesco Běh pro život a spoluorganizátorem je Pražský mezinárodní maratón a Česká onkologická společnost ČLS JEP, na jejíž konto bude připsán celý výtěžek získaný ze startovného a dárcovské SMS-DMS. Další informace na www.behprozivot.cz
 8. Dotazník ze Světové lékařské asociace (WMA), týkající se různých možností předepisování a vydávání léků v členských zemí WMA
 9. Konečná verze zápisu z obnovené činnosti pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů
 10. Návrh na založení „Společnosti pro personalizovanou medicínu ČLS JEP“ projednáním podrobností byl pověřen prof. Palička
 11. Udělení čestné medaile ČLS JEP: prof. MUDr. Milan Bláha, CSc., prof. MUDr. Jiří Havlík, DrSc., prof. MUDr. Jaromír Svěrák, DrSc. – in memoriam
 12. Spolupráce ČLS JEP je se SÚKL je velmi dobrá, připravuje se nová novela ke schválené novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.
 13. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 6. schůze předsednictva 25.6.2008)

Podobné články