Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 27.6.2007

Souhrn jednání ze 7. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 27.6.2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě

 1. Jednání o členství právnických osob v ČLS JEP a o tzv. přidruženém členství.
  - Zpráva o návrhu změn Stanov ČLS JEP
 2. Vzdělávání (CME) aktuální stav - Zpráva o návrhu dopisu prezidentovi ČLK dr. Kubkovi na základě připomínek jednotlivých členů předsednictva
 3. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 4. Návrh na oslavu 220. výročí narození J.E.Purkyně, jeho odkaz pro ČLS JEP.
  Navržen datum a čas 17.12.2007 ve 13.00 hodin s programem:
  1. Odkaz J.E.Purkyně pro ČLS JEP
  2. Aktuální stav celoživotního vzdělávání
  3. Návrh na změnu stanov a posílení pravomoci organizačních složek
  Oslava by zároveň byla schůzí představitelů organizačních složek.
 5. Cena J.E.Purkyně. Předsednictvo souhlasí s tím, aby napříště byla udílena pouze 1 členovi, naprosto výjimečně členům dvěma.
 6. Změna názvu České společnosti hyperbarické medicíny a oxygenoterapie ČLS JEP na „Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP“.
 7. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství ČLS JEP.

Další schůze předsednictva 12.9.2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články