Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 3.10.2007

Desátá schůze roku 2007 se konala 3.10. od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Konečná úprava členství v ČLS JEP.
 2. Připomínky ke Stavovskému předpisu ČLK č. 16.
 3. Časopis ČLČ a Rozhledy v chirurgii.
 4. Zastoupení u Kulatého stolu – materiály jsou k nahlédnutí na Sekretariátu ČLS JEP.
 5. Regionální zastoupení ČLS JEP.
 6. Návrhy členů do vedení IGA MZ - Předsednictvo navrhlo pana prof. Blahoše do Vědecké rady a pana prof. Anděla za člena Dozorčí rady.
 7. Zastoupení v eHealth - Za ČLS JEP byli navrženi MUDr. Cabrnochová a prof. Svačina.
 8. Pozvánka od nadace VIZE 97 na slavnostní předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových panu Stanislavu Grofovi dne 5.10.2007.
 9. Projekt Proton Therapy Center Czech.
 10. Kongres EUMASS s mezinárodní účastí v roce 2008 (pořádá Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP).
 11. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP.
 12. Udělení medailí ČLS JEP.
Další schůze předsednictva 7. listopadu 2007 od 13.00 hodin v Lékařském domě.

Podobné články