Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 3.2.2010

Stručný zápis z 1. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 3. února 2010 v Lékařském domě v Praze
 1. ČLK – projekt specializačního vzdělávání - žádost prezidenta ČLK o schůzku s členy předsednictva
 2. Příprava kongresů ČLS JEP
  Prof. Palička laskavě přijal funkci odborného garant XXI. Kongresu ČLS JEP, který se bude konat v Praze v rámci Pragomediky, v hotelu Olympik dne 21. dubna 2010. Navrhl, aby bylo změněno téma na personalizovanou medicínu, změna byla odsouhlasena. Během kongresu by mohl být iniciován vznik nové Společnosti personalizované medicíny ČLS JEP.

  XXII. kongres ČLS JEP se bude konat 20. října 2010 v rámci Medical Fair, funkci odborného garanta přijal prof. Vymazal – zobrazovací metody.
 3. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (1. schůze předsednictva 3.2.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. Jednání zástupců MZČR, některých odborných společností, ČLK a představitelů lékařských fakult, se konalo 2. února na děkanátu 1. LF UK. Za předsednictvo ČLS JEP byl přítomen prof. Škrha a prof. Povýšil. Prof. Škrha zaslal stručnou informaci o tomto zasedání. Hlavní téma se týkalo kmene – diskuse kolem délky a počtu kmenů se snahou sformulovat jednotný návrh, který by byl předložen k požadované úpravě vyhlášky 185/2004 Sb.
 5. Veřejná zakázka MZ ČR – „Vývoj standardů odborné zdravotní péče pro ČR“. Prof. Zima zaslal na ČLS JEP smlouvu o spolupráci.
 6. XIV. Kongres Slovenské lékařské společnosti na téma „Praktická hepatológia a gastroenterológia“, který se bude konat 29.4. -1.5.2009 v Nízkých Tatrách.
 7. Nominace zástupců ČLS JEP do Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu. ČLS JEP navrhla tyto kandidáty: prof. Švihovec, doc. Vlček, doc. Marešová, dr. Hedlová a dr. Jindrák.
 8. Seznam kandidátů na členství v akreditačních komisích MZ ČR byl předán na základě zaslaných návrhů odborných společností ČLS JEP.
 9. Vypracování posudku Průběžné hodnotící zprávy za rok 2009 k výzkumným záměrům, které byly řešeny Revmatologickým ústavem a Psychiatrickým centrem Praha.
 10. Fond ohrožených dětí se odvolal proti rozsudku Městského soudu v Praze. Termín odvolacího soudu zatím nebyl stanoven.
 11. Termíny výroby identifikačních karet pro členy ČLS JEP.
 12. V roce 2010 budou vydány dvě čísla Revue, první bude obsahovat výsledky hospodaření ČLS JEP a org. složek. Druhé pak bude věnováno sjezdu delegátů v lednu 2011.
 13. Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:
  • Doc. MUDr. Anna Součková, CSc.
  • Prof. MUDr. Bohuslav Korych, CSc.
   Žádosti podává Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP – prim. MUDr. Josef Scharfen, CSc., předseda SLM ČLS JEP
   Předání ocenění: 20.2.2010 2.výroční zasedání SLM ČLS JEP v Kongresovém centru Nemocnice na Homolce.
  • Prof. MUDr. Michele Masellis (Palermo, Itálie)
   Žádost podává Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP – prof. MUDr. Radana Königová, CSc., předsedkyně ČSPM ČLS JEP
   Předání ocenění: 8.5.2010, Lékařský dům
  Předsednictvo návrhy schválilo.
 14. Termíny zasedání předsednictva: 7.4.2010; 19.5.2010 – od 13,00 hodin v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro a 23.6.2010 – Libochovice.
Zapsala: Eva Ponocná

Podobné články