Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 3.3.2010

Stručný zápis z 2. schůze předsednictva ČLS JEP ze dne 3. března 2010 v Lékařském domě v Praze
 1. Stanovisko z jednání užší schůze předsednictva dne 24.2.2010 – specializační vzdělávání; termín schůzky s ČLK
 2. Časopisy ČLS JEP
 3. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (2. schůze předsednictva 3.3.2010) viz Aktuálně na www.cls.cz
 4. prof. Blahoš se zúčastnil: XXXV. Angiologických dnů v hotelu Diplomat dne 25.2.2010 a 4. Kongresu primární péče, které pořádalo Sdružení praktických lékařů, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost a Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP dne 26.2.2010 v TOP Hotelu.
 5. Předsednictvo odsouhlasilo přesunutí termínu konání XXI. Kongresu ČLS JEP na 2.6.2010.
 6. Podpora společného postupu v rámci ČLS JEP, který by vedl k posílení významu a respektování Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Předsednictvo souhlasí s podporou, návrh by měl být projednán na společné schůzi zástupců redakčních rad všech časopisů ČLS JEP, vč. zástupců příslušných nakladatelství.
 7. Zástupci Tianjin Public Health Bureau požádali o návštěvu ČLS JEP. Datum návštěvy bude upřesněn, prof. Blahoš je přijme v LD.
 8. Slavnostní pasování MUDr. Huga Engelharta na Rytíře českého lékařského stavu, proběhne v Kaiserštejnském paláci dne 18.3.2010.
 9. Žádost MUDr. H. Dolanského, předsedy Společnosti revizního lékařství ČLS JEP, o začlenění revizního lékařství do programu postgraduálního vzdělávání revizních lékařů, zakončeném atestací, popř. certifikovaným kurzem. Bude předána Prof. Škrhovi, který problematiku projedná s MUDr. Dolanským
 10. SL Kladno měla by se uskutečnit schůzka, během které bude řešena problematika SL a které se účastní prof. Blahoš a prof. Povýšil.
 11. Identifikační karta 4. Kongresu primární péče
 12. IT Serve probíhá jednání o vytvoření webového portálu, který by měl několik funkcionalit při různých vzdělávacích akcích všech OS ČLS JEP.
 13. Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:
  • Jana Korandová
  • prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř DrSc.
  Žádosti podává Česká revmatologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Vencovský Jiří DrSc., předseda ČRS ČLS JEP
  Předání ocenění: 13.5.2010
  • prof. MUDr. Petr Goetz DrSc.
  Žádost podává Společnost lékařské genetiky ČLS JEP – RNDr. Alexandra Oltová, vědecký sekretář SLG ČLS JEP
  Předání ocenění: 24.3.2010, Kaprasův den, Lékařský dům
  • MUDr. Oldřich Hausner
  Žádost podává Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP – MUDr. Pavla Křížová, předsedkyně SEM ČLS JEP
  Předání ocenění: 15.9.2010, Pečenkovy dny, České Budějovice
  Všechny žádosti byly předsednictvem ČLS JEP schváleny.
 14. Mimořádné zasedání předsednictva ČLS JEP se uskuteční: 18.3.2010 od 16,30 hodin, v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro.
Další zasedání: 7.4.2010 od 13,00 hodin (následně 19.5.2010) v Lékařském domě, zasedací místnost 1. patro a 23.6.2010 – na zámku v Libochovicích.

Zapsala: Eva Ponocná
Dne 4.3.2010

Podobné články