Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 4.4.2007

Čtvrtá schůze roku 2007 se konala 4.4. od 13.00 hodin v Lékařském domě.

 1. Přijetí nabídky firmy MeDitorial na správu webové stránky ČLS JEP
 2. Udělení Ceny J. E. Purkyně
  - prof. MUDr. Jaroslav Kos a prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. v Libochovicích 20.6.2007.
  Schůze předsednictva ČLS JEP v Libochovicích odpadá, náhradní termín bude včas oznámen.
 3. 15. kongres ČLS JEP
  se bude konat 18.4.2007 v Lékařském domě, s názvem Angiologie pro lékaře v praxi.
  16. kongres ČLS JEP
  se bude konat 17. 10 2007 v Brně, s předběžným názvem Lékař-právo-etika.
 4. Konsorcium (tzv. CACCME), jednání s Dr. Proškovou (MZ ČR)
 5. Přidružené členství České asociace farmaceutických firem ke Společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP bylo předsednictvem schváleno.
  Administrativní opatření (např. finanční příspěvky apod.) bude řešeno dodatečně.
 6. Seznámení předsednictva s aktivitou organizačních složek
 7. Zrušení Nefrologické společnosti a Společnosti ochrany před zářením.
 8. Hospodaření a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006.
 9. ČLS JEP je svolavatelem „Dohodovacího řízení“, svoláno na 11.5.2007.
  Budova VZP, Na Perštýně 6, Praha 1.
 10. Byly projednány žádosti o schválení žádostí o udělení čestných členství a pamětní medaile.

Termín další schůze předsednictva: 2.5.2007

Podobné články