Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 5.11.2008

Souhrn jednání z 9. schůze předsednictva ČLS JEP, která se konala 5.11.2008 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Stávající pracovní skupiny při předsednictvu ČLS JEP budou zrevidovány.
 2. Časopis Česká a slovenská psychiatrie.
 3. Témata 19. a 20. kongresu ČLS JEP (Praha, Brno)
 4. Digitalizace některých časopisů ČLS JEP včetně obou prezidiálních (ČLČ, PL).
 5. Žádost dr. Radima Petráše, výkonného ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) , - spolupráce s ČLS JEP a podepsání Společného prohlášení mezi AIFP a ČLS JEP.
 6. Předsednictvo ČLS JEP schválilo založení České společnosti pro klinickou pastorační péči ČLS JEP (ČSKPP) 1260.
 7. Výroční akce ČLK s názvem „Perspektivy celoživotního vzdělávání lékařů“, konané v Břevnovském klášteře dne 27.11.2008 od 17 hod.
 8. Zasedání VR IGA MZ, které se konalo 4.11. Součástí zasedání byly prezentace kandidátů navržených na Cenu ministra zdravotnictví pro rok 2008. Vlastní předání cen se plánuje na 18.12.2008 v Hrzánském paláci.
 9. UEMS (7. - 9. 10.2010, Praha).
 10. Udělení čestné medaile ČLS JEP: prof. MUDr. Z. Marečkovi, DrSc. Žádost podal prof. Hůlek (předseda) a dr. Plíšek (vědecký sekretář) České hepatologické společnosti ČLS JEP.
 11. Předsednictvo ČLS JEP schválilo Stanovy České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP.
 12. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 9. schůze předsednictva 5.11.2008)
 13. Další zasedání předsednictva: 17.12.2008 od 13,00 hodin v Lékařském domě

Podobné články