Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 6.5.2009

Stručný zápis ze schůze předsednictva ze dne 6. května 2009 v Lékařském domě v Praze
 1. XIX. Kongres ČLS JEP (22.4.2009) a XIII. Kongres SLS (23.4.2009)
 2. V rámci podzimního veletrhu Medical Fair se bude konat 21.10.2009 již XX. Kongres ČLS JEP „Časná diagnostika onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře„ prof. Vorlíček, odborný garant kongresu, již zahájil přípravné práce na kongresu.
 3. Virus H1N1 – jednání s hlavním hygienikem MZ ČR, veškeré materiály na www.cls.cz
 4. Aktivity předsednictva a sekretariátu od minulé schůze
 5. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP
 6. Slavnostní večer u příležitosti 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně dne 11.5.2009 v LD konaného
 7. Schůze Výboru pro zdravotnictví v budově Poslanecké sněmovny – návrhy zdravotně pojistných plánů ZP na rok 2009 se koná 7.5.2009
 8. Prof. Blahoš byl jmenován do dvou výborů Světové lékařské asociace (WMA) – etické a sociálně-lékařské.
 9. Umělecký ředitel DOX – Centra současného umění, pan Jaroslav Anděl, požádal o přednášku o díle J. E. Purkyně jako o průkopníkovi neurovědy. Tato přednáška by byla součástí doprovodného programu k výstavě Douglese Gordona.
 10. Návrhy zákonů týkající se České stomatologické, lékárnické a lékařské komory.
 11. IGA MZ ČR
 12. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s dr.J. Maškovou – Švejdovou a dr. M. Stránským pořádá konferenci „Úloha žen ve zdravotnictví“ dne 11.5.2009 v sále Valdštejnského paláce od 9,00 hodin
 13. Medaile ČLS JEP – návrhy na udělení: prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., MUDr. Pavel Prokeš, MUDr. Zdeňka Vorlová, CSc.
Další schůze předsednictva se uskuteční 24. června v Libochovicích.

Zapsala 7.5.2009

Eva Ponocná

Podobné články