Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 6.9.2006

Byla přijata úprava názvu PL na Praktický lékař – časopis pro celoživotní vzdělávání lékařů v praxi.
Součástí časopisu budou i znalostní testy. Byly schváleny kroky ke zlepšení image časopisu.
 • V jednání jsou změny webových stránek ČLS JEP.
 • Akce pořádané ČLS JEP v Lékařském domě v červnu až srpnu 2006:
  1. Význam výživy v prevenci civilizačních chorob 22.6.2006
   Pro velký zájem bude se opakovat 27.9.2006 (přihlášeno již 160 účastníků) a 29.11.2006 (přihlášeno již 100 účastníků)
  2. Kongres Lékař a právo (7.9.2006) – 140 účastníků
 • Akce organizačních složek ČLS JEP v Lékařském domě v červnu až srpnu 2006:
       1. – 2.6. Společnost lékařské etiky ČLS
                 JEP 14. symposium
       1.6. Společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
                 Infekční hepatitidy – opatření před výjezdem do zahraničí
       3.6. Společnost neonatologická ČLS JEP
                 Globální strategie výživy kojenců a malých dětí v ČR
       5.6. Spolek lékařů v Praze ČLS JEP
                 pracovní večer
       6.6. Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP
                 pracovní den
       6.6. Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP
                 seminář
       6.6. Společnost psychoterapeutická ČLS JEP
                 seminář sekce muzikoterapie
       7.6. Společnost lékařské genetiky ČLS JEP
                 Onkogenetika
       8.6. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
                 Anxieta
       14.6. Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
                 Benův den psychologie a fyziologie práce
       15.6. Společnost lékařů sociálního zabezpečení ČLS JEP
       20.6. Společnost pracovního lékařství ČLS JEP
                 21. Teisingerův den průmyslové toxikologie
       20.6. Společnost farmaceutická ČLS JEP
                 pracovní večer
       21.6. Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP
                 Léková politika
       21.6. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
                 Anxieta
       24.6. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
                 Akutní stavy v pediatrii
       26.6. Společnost psychoterapeutická ČLS JEP
 • Připravuje se:
  1. kongres ČLS JEP na téma: Lékař v praxi a jeho spolupráce s klinickou laboratoří se koná jako doprovodný kongres HOSPIMediky v Brně dne 25.10 2006 od 9,30 – 17,30 hodin, v pavilonu A sále Rotunda a sále Morava. Koordinátorem je prof. MUDr. Vladimír Palička CSc. Kongres je mezinárodní (ve spolupráci s SLS).
  2. kongres ČLS JEP na téma Angiologie v ordinaci praktického lékaře - bude se konat 18.4.2007 a organizován v Lékařském domě.
 • Další agenda:

  • 28.6. předání Ceny J.E.Purkyně v Libochovicích prof. Hájkovi a prof. Levitovi
  • 23.8. účast na zasedání Výboru Zdraví 21 MZ ČR
  • Předsednictvo bylo seznámeno, s tím že prof. Hájek se stal „First Vice Prezident of International College of Surgeons“.
  • Bylo schváleno ocenění za vědeckou práci za rok 2005:
   1. PharmDr.Daniela Fialová a kolektiv:
    Potentially Inappropriate Medication Use Among Elderly Home Care Patiens in Europe
   2. Miloš Petrovič, Miloslav Sedláček, Martin Horák, Hana Chodounská a Ladislav Vyklický, Jr.:
    20-Oxo-5b- Pregnan-3a- yl Sulfate Is a Use- Dependent NMDA Receptor Inhibitor
   3. Cihelková I., Souček P.:
    Atlas makulárních chorob
   4. Josef Marek a kolektiv:
    Farmakoterapie vnitřních nemocí
   5. Beran J., Havlík J., Vonka V.:
    Očkování. Minulost, přítomnost, budoucnost, Galén 2005
  • Předsednictvo souhlasí se založením České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP.
  • Prof. Švihovec referoval o práci a perspektivách kategorizační komise.
  • Prof. S. Williamovi A. Gunnovi byla předána medaile ČLS JEP (Prof. Gunn je celosvětově uznávaným představitelem medicíny katastrof a urgentní medicíny a významným průkopníkem zdravotnických záchranných systémů).

  Příští schůze předsednictva se koná 4.10.2006.

  Podobné články