Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 7.1.2009

Souhrn jednání z 1. schůze předsednictva ČLS JEP v roce 2009, která se konala 7.1.2009 od 13.00 hodin v Lékařském domě
 1. Předsednictvo schválilo založení nové odborné společnosti - České společnosti klinické farmakologie ČLS JEP.
 2. XIX. Kongres ČLS JEP. Kongres se bude konat v rámci 31. mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica pravděpodobně 22.4.2009 v hotelu Olympik.
 3. Konečné schválení rozesílky dvou čísel ČLČ + složenky na platbu čl. příspěvků – první dvě čísla ČLČ, obdrží členové ČLS JEP zdarma.
 4. Identifikační a slevové karty Po delší diskuzi bylo rozhodnuto, že projekt bude pozastaven.
 5. Zprávy organizačních složek ČLS JEP (viz aktuálně na www.cls.cz, Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP 1. schůze předsednictva 7.1.2009)
 6. 140. výročí úmrtí J. E. Purkyně. ČLS JEP společně se SL Praha uspořádá slavností večer dne 11. května 2009 na toto téma v prostorách LD (v rámci přednáškového večera SL).
 7. Předání Ceny J. E. Purkyně na zámku v Libochovicích na středu 24.6.2009. Oznámení je vloženo na internetové stránky, termín pro zaslání návrhů kandidátů končí 31.3.2009.
 8. Doc. Marešová přečetla žádost doc. Mechla, předsedy Radiologické společnosti ČLS JEP, o posouzení možnosti elektronické volby do výboru a RK společnosti. Tento postup není v souladu se Stanovami ČLS JEP a proto není v současné době realizovatelný. Takto bude doc. Mechl informován. Nicméně bude zapotřebí věnovat se tomuto novému způsobu volby, a bylo by vhodné připravit příslušné změny Stanov na příští Sjezd delegátů, který ho musí schválit. Prof. Palička zdůraznil, že budoucí elektronické volby musí být řešeny centrálně tak, abychom mohli poskytnout organizačním složkám komfortní systém. Tento systém by měl umožnit snadno a efektivně pořádat, realizovat a vyhodnocovat volby a zároveň, a to především, bude muset zahrnovat ochranný mechanismus, který zabrání jakémukoli zneužití, eliminuje rizika a umožní požadavek na tajnou volbu. Doc. Mechl může na přípravě změn Stanov spolupracovat.
 9. Prof. Blahoš a prof. Povýšil se účastní přednáškového večera, který pořádá SL v Klatovech dne 29. ledna v 18.00 hod. v hotelu Central Klatovy. Téma přednášky je „Celostní medicina – jak vzniká nemoc a jak se uzdravit“.
 10. Vyvěšení upoutávky na nový webový portál http://www.labtestsonline.cz/ Tento portál obsahuje kompletní informace o jednotlivých laboratorních vyšetřeních a je směřovaný zejména na pacienta k jeho lepší orientaci a pochopení jednotlivých vyšetření.
 11. Odkoupení nebytových prostor pro Odbornou společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP od Zentivy, kde je tato společnost a také SVL ČLS JEP v současné době v pronájmu. Předsednictvo souhlasí, aby dr. Cabrnochová připravila podklady a společně s doc. Býmou se účastní jednání v LD o podmínkách prodeje
Termíny schůzí předsednictva na první pololetí roku 2009: 18.2.2009, 11.3.2009, 08.4.2009, 06.5.2009, 24.6.2009 – Libochovice
Zasedání předsednictva: vždy od 13,00 hodin
v Lékařském domě

Podobné články