Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 7.10.2009

 1. Předsednictvo souhlasí se vznikem nové společnosti - Společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP
 2. Slavnostní předání Cen za nejlepší knižní publikace a odborné články za rok 2008 se uskuteční dne 27.10.2009 v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce od 16,00 hodin. Slavnostního aktu se účastní prof. Blahoš, prof. Palička a prof. Hájek.
 3. Jednání s vedením GUARANT International spol. s r.o.(ing. Vocílka) – spolupráce s nadačním fondem
 4. Jednání s firmou B. Braun Medical s.r.o. o pronájmu nebytových prostor v LD
 5. Zprávy z výborů organizačních složek ČLS JEP (8. schůze předsednictva 7.10.2009) viz Aktuálně na www.cls.cz
 6. Soudní spor, který vede Fond ohrožených dětí (FOD) s ČLS JEP.
 7. Dr. M. Toběrný požádal o začlenění Společnosti robotické chirurgie mezi odborné společnosti ČLS JEP, předsednictvo ČLS JEP doporučuje začlenění do ČCHS ČLS JEP – sekce miniinvazivní medicíny.
 8. Konference SVL ČLS JEP se bude konat dne 12. listopadu v hotelu Voroněž v Brně.
 9. Přípravy vakcinace osob s vybranými onemocněními proti pandemické chřipce.
 10. Schůzka ČLK s předsedy OS ČLS JEP dne 3.11.2009 - možnosti vzájemné spolupráce v oblastech vzdělávání lékařů a tvorby odborných standardů
 11. Výročního zasedání Izraelské lékařské společnosti se na pozvání předsedy dr. Blachara účastnil prof. Blahoš ve dnech 6.-9.9.2009
 12. V.Medicínsko-literární memoriálu Fr. Kafky se na pozvání prof. Mydlíka zúčastnil prof. Blahoš ve dne 17-18.9.09 v Tatranské Lomnici.
 13. Prof. Škrha, předseda akreditační komise a další členové informovali o složité situaci v postgraduálním vzdělávání. Tato situace je obzvlášť nepřehledná pro absolventy LF, neboť systém neumožňuje získat jasnou představu o dalším průběhu vzdělávání. V této chvíli existuje 10 kmenů, 40 oborů a 44 certifikovaných kurzů. Výhrady k nové vyhlášce má řada lékařských oborů, prof. Blahoš připomněl např. odmítavý postoj doc. Kellera – neurologická společnost a dalších.
 14. Prof. Škrha připomněl výjezdní zasedání UEMS v roce 2010 v Praze pod záštitou ČLS JEP.
 15. Předsednictvo schválilo přihlášku právnické osoby – Surgipa Medical,s.r.o. do ORL ČLS JEP. Členský příspěvek pro ČLS JEP činí 10.000,- Kč.
 16. Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP:
  Návrhy na udělení medaile a čestného členství ČLS JEP
  - Medaile ČLS JEP: prof. Dr. med. Dr.h.c. Thomas Ruzicka
  Žádost podává Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP – prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA, Předání: 7.11.2009, V. kongres ČDS a SDS, aula Karolína, Praha

  - Čestné členství ČLS JEP: prof. MUDr. Michal Valent, DrSc.
  Žádost podává Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP – MUDr. Vladimír Dvořák, Předání: 22.10.2009, vědecká konference, Bratislava Oba návrhy byly předsednictvem schváleny.

  Další schůze předsednictva ČLS JEP se uskuteční 4.11.2009 od 13 hodin v Lékařském domě.

  Zapsala: Eva Ponocná
  Dne 8.10.2009

Podobné články