Tiskové konference

Souhrn jednání schůze předsednictva ČLS JEP 8.4.2009

Stručný zápis ze schůze předsednictva ze dne 8. dubna 2009 v Lékařském domě v Praze

 1. Cena Jana Evangelisty Purkyně byla udělena prof. MUDr. Jiřímu Tichému, DrSc. Nejvyšší ocenění ČLS JEP bude předáno dne 24.6.2009 na zámku v Libochovicích
 2. Aktivity předsednictva a sekretariátu od minulé schůze
  Ad4) XX. Kongres ČLS JEP – odborní garanti a návrh spolupráce s BVV - XX. Kongres ČLS JEP bude na téma „Aktuální možnosti screeningu onkologických onemocnění„. O převzetí odborné garance nad kongresem bude požádán prof. Vorlíček.
 3. Zprávy z organizačních složek ČLS JEP
 4. SL Pelhřimov, který nemá funkční výbor. Počet členů spolku je 177, jednání jsou zatím neúspěšná. Prof. Povýšil přislíbil zorganizovat další jednání s ředitelem pelhřimovské nemocnice.
 5. Časopis lékařů českých
 6. Projekt standardizace zdravotní péče MZ. Projekty jsou realizovány Odborným fórem, kde kromě pojišťoven a ČLK jsou uvedeny také odborné společnosti. Ty však nebyly informovány, osloveni byli pouze jednotlivci, nikoli výbory OS ČLS JEP. Většina OS ČLS JEP již realizovala během několika let řadu metodických pokynů v léčbě různých chorob a prováděla jejich aktualizaci. Tyto několikaleté aktivity nebyly vzaty v úvahu při přípravné fázi vzniku Odborného fóra MZČR - www.odborneforum.cz
 7. „Deklarace o partnerství České rozhlasu 2 – Praha a ČLS JEP“ podepsána s Mgr. Vejvodou. Cílem spolupráce je popularizace lékařské vědy odborníky z řad OS ČLS JEP a zvýšení povědomí o činnosti ČLS JEP. OS ČLS JEP se již na pořadech aktivně podílí.
 8. Světová lékařská asociace zaslala dokument týkající se preskripce léků lékárníky. Celý text bude přeložen a otištěn v ČLČ.
 9. Purkyňova nadace zaslala výroční zprávu za rok 2008. Dokument je k dispozici na sekretariátu.
 10. Prof. Škrha podal podrobnou zprávu Akreditační komise o postgraduálním vzdělávání.
 11. Prof. Švihovec podal zprávu o jednání se zástupci SÚKL, odbornými společnostmi a zástupci zdravotních pojišťoven. Jednotliví zástupci by měli spolupracovat na připravované revizi úhrad léčivých přípravků. Jednání budou probíhat ve dnech 9.4., 10.4. a 14.4. 2009.
 12. Slavnostní odhalení ulice „Františka Lenocha“ se uskutečnilo 9.4.2009 před Revmatologickým ústavem. ČLS JEP byla jedním z iniciátorů žádosti o schválení magistrátem hl. Prahy.
 13. 15. 4. 2009 se bude konat Mezinárodní seminář k významu očkování konaný pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR.
 14. Dr. Švejdová a dr. Stránský zaslali pozvánku na konferenci, která se bude na půdě Senátu ČR dne 11.5.2009 věnovat diskuzi o postavení žen v medicíně.
 15. Ve dnech 15.-16.4.2009 se v Praze, v hotelu Ambassador, uskuteční Konference na ministerské úrovni s názvem „Bakteriální ohrožení bezpečnosti pacientů v Evropě“.
 16. Medaile ČLS JEP – návrhy na udělení: MUDr. Richard Stejskal
  Michael D. Shields MD FRCP FRCPCH, prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.
Další schůze předsednictva se uskuteční 6. května 2009 v zasedací místnosti Lékařského domu 1. patro od 13,00 hodin.

Zapsala 9.4.2009

Eva Ponocná

Podobné články