Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Pracovní skupiny | Prevence a léčba závislosti na tabáku | Deklarace prvního mezinárodního symposia "ŽENY A TABÁK"

Deklarace, na které se shodli účastníci prvního mezinárodního symposia “Ženy a tabák” v Toledu, Španělsko, 5. - 8. 10. 2005

 • Zástupci vládních, nevládních a mezivládních organizací a dalších forem občanské společnosti různých národností;
 • S ohledem na předchozí mezinárodní konference na téma ženy a tabák;
 • S vážnou obavou, že tabák je rychle rostoucím vážným ohrožením zdraví žen, kvality jejich života a nebezpečím pro příští generace;
 • S vědomím, že tabák zhoršuje ekonomickou situaci žen a možnost pokroku, včetně rozvoje nejchudších společností;
 • Znepokojeni podílem žen na pěstování a zpracování tabáku, což poškozuje dlouhodobě jejich zdraví i ekonomickou situaci;
 • S vědomím, že je nutné snížit expozici žen pasivnímu kouření a dalším negativním vlivům v prostředí;
 • S odkazem na Rámcovou úmluvu o kontrole tabáku WHO (FrameworkConvention on Tobacco Control, FCTC) jako významný mechanismus nabízející základní možnosti kontroly tabáku ve všech zemích světa:


Žádáme:
 

 • Národní vlády, aby, pokud to již neudělaly, ratifikovaly co nejdříve FCTC, zejména pokud jsou jejich země významnými producenty tabáku
 • Národní vlády, aby spolupracovaly se ženami a občanskou společností na formulaci politiky, legislativy a programů k implementaci FCTC
 • Národní vlády, aby účinně chránily své občany a prostředí zejména tím, že si uvědomí základní rozdíl v cílech tabákového průmyslu a kontroly tabáku
 • Národní vlády, aby si uvědomily, že užívání tabáku a expozice pasivnímu kouření poškozují základní lidská práva, včetně práva na život, zdraví a kvalitní život
 • Národní vlády, aby používaly kontrolu tabáku jako klíčový postup k dosažení cílů OSN ( United NationsMillennium Development)
 • Národní vlády, aby silnou strategií kontroly tabáku usnadnily vznik podobných struktur v zemích bez silných iniciativ kontroly tabáku
 • Národní vlády, aby porozuměly kritickým gender – specifickým souvislostem ve vztahu k tabáku a implementovaly pokud možno gender - specifické intervence ke snížení spotřeby tabáku
 • Národní vlády, bez ohledu na to, zda již ratifikovaly FCTC, aby co nejdříve zakázaly všechny formy reklamy a propagace tabákových výrobků včetně sponzorování a aby kromě toho bez ohledu na ratifikaci FCTC připravily protokol o globálních aspektech propagace tabáku
 • Národní vlády  zemí, které ratifikovaly FCTC, aby připravily protokol týkající se  tabáku a žen, včetně aplikace všech aspektů úmluvy jako sběr dat, monitorování, surveillance a výzkum a přijaly v té souvislosti opatření, zohledňující pohlaví