Aktuality

17. mezinárodní kongres České lékařské společnosti J. E. Purkyně

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ: 16. dubna 2008, Hotel Olympik, Sokolovská 138, Praha 8

On-line registrace

PREZIDENTI KONGRESU:
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. - předseda ČLS JEP
Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. - předseda SLS

ODBORNÁ GARANCE:
Prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. - předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. - vědecká sekretářka České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP
Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. - předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - děkan 1. Lékařské fakulty UK v Praze

Předběžný program

Sekretariát kongresu:
AMCA, spol. s r.o., Academic and Medical Conference Agency, Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, tel.: 257 007 629, 731 496 060, fax: 257 007 622, e-mail: amca@amca.cz

Ohodnocení akce:
Kongres má postgraduální charakter a bude ohodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání. (ČLK - 9 kredity; ČAS - v rozsahu 9 hodin teorie)

Pozvánka v elektronické formě PDF.
Přihláška ke stažení ve formátu PDF.

Hlavní partneři:

Partneři:

Zúčastněné firmy:

Za pitný režim děkujeme společnosti:

Mediální partneři:

Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP