Aktuality

18. 3. 2023 - 68. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie

18. 3. 2023 - 68. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie

Postgraduální multidisciplinární edukační 68. apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie, který se koná pod záštitou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, je určen pro porodníky, anesteziology, neonatology/pediatry, porodní asistentky a dětské sestry. Je zaměřen na oblast tlumení bolesti u porodu, zejména s použitím regionálních blokád,  které mají oporu v Evidence Based Medicine a nejvíce indikací jak pro nízkorizikové, tak i rizikové těhotné/rodičky a jsou metodou volby při neúčinnosti nefarmakologických metod.

Metody neuroaxiální/regionální anestezie (spinální epidurální blokáda) jsou dnes jednoznačně metodou první volby jak pro plánovaný, tak pro akutní císařský řez. Neuroaxiální blokády jsou oproti celkové anestezii výhodnější z hlediska matky i plodu/novorozence.

Jedná se o nejdéle otevřený nestátní postgraduální vzdělávací kurz v perinatologii, kterého se od roku 1992 k dnešnímu datu zúčastnilo více než 3000 lékařů a nelékařů v celé České a Slovenské republiky.

68. Apolinářský kurz porodnické analgezie a anestezie - pozvánka

Podobné články