Aktuality

9.4.2024 Léčba závislosti na tabáku 2024

9.4.2024 Léčba závislosti na tabáku 2024

Konferenci pořádá Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Ústav hygieny
a epidemiologie 1. LF UK a VFN, Společnost pro léčbu závislosti na tabáku a Pracovní skupina pro prevenci a léčbu závislosti na tabáku ČLS JEP.
Bude se konat v úterý 9. dubna 2024
ve velkém sále Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2
Garant: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., účast zdarma

Pozvánka ZDE

Podobné články