Aktuality

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2021 – VÝSLEDKY

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2021 – VÝSLEDKY

Vyhlášení výsledků soutěže o Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2021

Předsednictvo ČLS JEP na základě tajného hlasování rozhodlo o umístění publikací, zaslaných našimi odbornými společnostmi do tradiční publikační soutěže, která se tentokrát týkala prací vydaných v roce 2021.

V kategorii monografií se umístily tyto práce:

1. místo – Linhart, Aleš a kol.:

Vyšetřovací postupy u kardiovaskulárních onemocnění (nakl. Maxdorf) – navrhla Česká angiologická společnost ČLS JEP

2.   místo – Nevšímalová, Soňa – Komárek, Vladimír – Hadač, Jan – Kršek, Pavel et al.:

Dětská neurologie (nakl. Galén) – navrhla Česká neurologická společnost ČLS JEP

3.   místo – Krška, Zdeněk – Frýba, Vladimír – Zavoral, Miroslav et al.:

Krvácení do trávicího traktu. Aktuální poznatky v diagnostice a léčbě (nakl. Triton) –

navrhla Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP

V kategorii článků zvítězil soubor prací Šárky Pospíšilové a kol. na téma Výzkum a diagnostika genetických změn u lymfoidních leukemií a lymfomů a jejich význam pro prognózu a terapii onemocnění, které vyšly v časopisech Blood, Leukemia, The Journal of Molecular Diagnostics, Nature Communications, Haematologica a který navrhla Česká hematologická společnost ČLS JEP.

Ke slavnostnímu předávání Cen předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace vydané roku 2021 dojde dne 20. září 2022 od 15:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze.

Srdečně blahopřejeme všem oceněným.

Podobné články