Aktuality

Novinky v nemocniční léčbě covidu - 19

Novinky v nemocniční léčbě covidu - 19

Rádi bychom Vás pozvali na webinář Novinky v nemocniční léčbě Covidu-19.
Přihlášení k webináři můžete provést zde https://www.grada.cz/vzdelavani/covid-19

PROGRAM:
17.00—17.30 Patogeneze Covidu-19, prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
17.30—18.00 Novinky v diagnostice Covidu-19, MUDr. Marek Štefan, MBA
18.00—18.30 Novinky v léčbě Covidu-19, prim. MUDr. Pavel Dlouhý
18.30—18.45 Jak dobře používat HFNO, Ing. Karel Michalík
18.45—19.00 Diskuse přednášejících a odpovědi na otázky posluchačů

Vzdělávací akci pořádá Nakladatelský dům GRADA ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Těšíme se na Vás

Novinky v nemocniční léčbě covidu - 19

Podobné články