Aktuality

Ocenění Spolku slovenských lekárov v Bratislavě prof. Richardu Škábovi

Ocenění Spolku slovenských lekárov v Bratislavě prof. Richardu Škábovi

Prof. Svačina předal 7. 3. 2023 během schůze předsednictva ČLS JEP v zastoupení prof. Richardu Škábovi, členovi výboru České pediatricko-chirurgické společnosti ČLS JEP,

pamětní medaili ke 100. výročí založení Spolku slovenských lekárov v Bratislavě, o což byl požádán během své listopadové návštěvy v sídle Slovenské lékařské společnosti.

Podobné články