Aktuality

Očkování (nejen) těhotných proti pertusi – stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Očkování (nejen) těhotných proti pertusi – stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Očkování (nejen) těhotných proti pertusi 

Neustále dochází k exponenciálnímu vzestupu počtu případů pertuse. Nemoc se šíří po celé Evropě.

·  Od ledna 2024 již máme kumulativně hlášeno téměř 3 tisíce případů, v roce 2024 tak můžeme očekávat nárůst klidně až k 10 tisícům
   případů.

·  Nejvyšší výskyt je ve věkových kategoriích 15-19 let a hned za nimi jsou malé děti do 12 měsíc věku a adolescenti.

·  I včas očkovaný kojenec nezíská plnou ochranu dříve něž kolem 6 měsíců věku. V Rakousku v březnu zemřelo měsíční dítě na pertusi.

·  Novorozenec nemá jiné protilátky než ty, které dostane od své matky.

·  Jedinou cestou jak je účinně ochránit je očkovat těhotné ženy v průběhu III. trimestru těhotenství a tím zajistit nejenom ochranu
   očkované těhotné ženy, ale také pasivní přenos mateřských protilátek.

·  K přenosu dochází transplacentárně právě nejvíce ke konci těhotenství, během porodu a také při kojení. Transplacentární přenos       
   a přítomnost protilátek v mateřském mléce očkovaných žen v těhotenství byl opakovaně vědeckými studiemi potvrzen.

·  Klinickými studiemi případů a kontrol byla potvrzena bezpečnost aplikace kombinované vakcíny proti pertusi, záškrtu, tetanu         
   a poliomyelitidě v těhotenství, bez poškození očkované ženy a bez poškození plodu-novorozence.

·  V současné době se u nás doporučuje k očkování těhotných vakcína Adacel-polio (je k dispozici), polio složka dokonce posiluje
   imunitní odpověď na pertusovou složku. Odstup od předchozího očkování proti tetanu je min. 1 měsíc.

·  Tato vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale většina zdravotních pojišťoven na ni přispívá, např. VZP 500,-Kč         
   a vakcína stojí cca 900,- Kč. Těhotnou ženu tak vakcína vyjde na cca 400,- Kč.

·  Každý lékař, i přes to, že běžně neočkuje (včetně gynekologů), by očkování měl těhotné ženě doporučit, poslat ji za jejím praktickým     lékařem nebo do nejbližšího očkovacího centra. Hlavně by ji neměl očkování rozmlouvat či zakazovat. Je to nevědecké
   a poškozuje to těhotnou ženu i jejího novorozence.

OČKOVÁNÍ JE SOUČÁSTÍ BĚŽNÉ PRENATÁLNÍ PÉČE O KAŽDOU TĚHOTNOU ŽENU!

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.

Předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Děkan Vojenské lékařské fakulty UO

Podobné články