Aktuality

Pozvánka na seminář k volbám 30. 3. 2023 a stanovám 26. 4. 2023

Pozvánka na seminář k volbám 30. 3. 2023 a stanovám 26. 4. 2023

Organizačním složkám České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s.

Pro zlepšení spolupráce a součinnosti s našimi organizačními složkami plánuje Sekretariát ČLS JEP
uspořádat v Lékařském domě (přednáškovém sále), Sokolská 31, Praha 2 následující semináře:

30. 3. 2023 (čtvrtek) od 14.00 hod.
Seminář VOLBY do výboru a revizní komise organizačních složek ČLS JEP  
Určeno pro: zástupce organizačních složek vč. sekcí (předsedové, členové výboru, členové volebních komisí, další spolupracující osoby)

Prosíme o nahlášení účasti do 22. 3. 2023.

26. 4. 2023 (středa) od 14.00 hod. 
Seminář STANOVY organizačních složek ČLS JEP  
Určeno pro: zástupce organizačních složek vč. sekcí (předsedové, členové výboru, další spolupracující osoby)

Prosíme o nahlášení účasti do 18. 4. 2023.

Oba semináře budou nahrávány a umístěny na webových stránkách.

O těchto výše uvedených skutečnostech informujte laskavě své členy např. umístěním na web OS ČLS JEP či rozesláním emailem.

Podobné články