Aktuality

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. schválilo zrušení Neuromodulační společnosti ČLS JEP, z.s.

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. na své schůzi dne 8.9.2015 schválilo zrušení České neuromodulační společnosti na návrh pana doc. MUDr. Jiřího Kozáka, Ph.D. (předsedy ČNMS). Důvodem zrušení je malá členská základna s klesající tendencí.

Podobné články