Aktuality

Volby do nového výboru OS; SL ČLS JEP, z.s.

Volby do nového výboru OS; SL ČLS JEP, z.s.

Česká společnost dětské pneumologie

Sčítání hlasů: 24. 9. 2018

Počet platných hlasů: 44

Počet neplatných hlasů: 0

Za sčítání hlasů zodpovídá: MUDr. Adam Cipra

Volební funkční období: 4 roky

Nově zvolený výbor se sešel dne: 24. 10. 2018

Webové stránky: www.detskapneumologie.cz

Počet platných hlasů do výboru a revizní komise:

Výbor  

Jméno

Počet hlasů

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP

37

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D. 

29

MUDr. Tamara Svobodová, CSc.

19

MUDr. Petr Koťátko

17

MUDr. Tereza Doušová   

14

Revizní komise  

Jméno

Počet hlasů

MUDr. Jaromír Paukert

11

MUDr. Petr Honomichl

9

MUDr. Jindřich Pohl

8

Rozdělení funkcí:

Předseda

prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. FCCP

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

Mobilní telefon: 725 544 553

Telefon: 224-432018

E-mail: petr.pohunek@lfmotol.cuni.cz

Místopředseda

MUDr. Petr Koťátko

KDDL VFN a 1. LF UK

Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2

Mobilní telefon: 603925704

E-mail: kotatkop@gmail.com

Vědecký sekretář

MUDr. TerezaDoušová 

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

Mobilní telefon: 602642598

E-mail: tereza.dousova@gmail.com

Pokladník

MUDr. Tamara Svobodová, CSc.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84, 150 00 Praha 5

Telefon: 224 432 018, 2096

Mobilní telefon: 602133244

E-mail: tamara.svobodova@lfmotol.cuni.cz

Předseda Revizní komise

MUDr. Jaromír Paukert

Oblastní nemocnice Kolín a.s.

Žižkova 146, 280 02 Kolín

Mobilní telefon: 732579285

E-mail: jar.paukert@gmail.com

Členové výboru (uvádějte i pracoviště, emaily)

prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D.

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 20 Olomouc

Tel.: 588 444 448

frantisek.kopriva@fnol.cz

Členové revizní komise min. 3členná, (uvádějte i pracoviště, emaily)

MUDr. Petr Honomichl

dětské sanatorium

Lochotínská 18

301 60 Plzeň

Tel.: 377 532 124

petrhonomichl@seznam.cz

MUDr. Jindřich Pohl

Pediatrická klinika IPVZ, 1. LF UK TN

Vídeňská 800

140 59 Praha 4

Tel.: 261 083 693, 261 910 072

Mobil: 777 200 582

Podobné články