Aktuality

Vyhlášení výsledků publikační soutěže o Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce roku 2022

Vyhlášení výsledků publikační soutěže o Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce roku 2022

Vyhlášení výsledků publikační soutěže o Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědecké práce roku 2022

V kategorii Knihy je pořadí následující:

  1. místo – Lukáš, Karel – Kautzner, Josef – Hoch, Jiří a kol.:

Bolest na hrudi (nakl. Grada Publishing, ISBN 978-80-271-3099-3)                                  

  1. místo - Chrobok, Viktor – Komínek, Pavel – Plzák, Jan – Čelakovský, Petr – Zeleník, Karol:

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (nakl. Tobiáš, ISBN 978-80-7311-205-9)

  1. místo získávají 2 publikace s rovným počtem hlasů, a to

Foretová, Lenka – Macháčková, Eva – Gaillyová, Renata a kol.:

Hereditární nádorová onemocnění v klinické praxi (nakl. Grada Publishing, ISBN 978-80-271-1293-7);

a

Štrofová, Helena (ed.):

Dětská oftalmologie (nakl. Grada Publishing, ISBN 978-80-271-3052-8).

V kategorii Články zvítězila práce:

Bělohlávek, Jan a kol.: Effect of Intra-arrest Transport, Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation, and Immediate Invasive Assessment and Treatment on Functional Neurologic Outcome in Refractory Out-of-Hospital Cardiac Arrest. A Randomized Clinical Trial.                                  

JAMA. 2022 Feb 22; 327 (8): 737-747.

Všem oceněným srdečně gratulujeme.

Slavnostní předávání Cen proběhne dne 19. září 2023 v Sala terrena Senátu PČR pod záštitou senátora MUDr. Romana Krause.

Podobné články