Aktuality

Zemřel pan prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

S lítosti oznamujeme, že dne 22. května 2020 zemřel v nedožitých 83 letech pan prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., bývalý přednosta Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF a FN Motol v Praze, člen předsednictva ČLS JEP v letech 2011-2015 a předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP. Za svůj přínos byl oceněn v roce 2017 zlatou pamětní medailí ČLS JEP a v letošním roce byl navržen na Cenu Janu Evangelisty Purkyně, nejvyšší vyznamenání naší Společnosti.

Čest jeho památce.

Nekrolog [DOC]