Důležitá upozornění

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2022 - návrhy do konce května 2023

Ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2022 - návrhy do konce května 2023

Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce se udělují ve dvou kategoriích: původní vědecké práce a práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe, a to v kategorii monografie a články.

Návrhy na udělení Ceny podávají organizační složky ČLS JEP do 31. května 2023 na příslušném formuláři.

Předsednictvo v létě rozhodne o výsledcích této publikační soutěže, 3 ceny udělí na monografie a 1 cenu za článek. Uvedená pocta může být udělena pouze členům ČLS JEP s nepřetržitým nejméně tříletým členstvím v ČLS JEP (výjimky jsou ale možné).

Odůvodnění návrhu na udělení ceny i s publikací zasílejte do sekretariátu ČLS JEP (Sokolská 31, 120 26 Praha 2, e-mail: czma@cls.cz) do 31. 5. 2023.

Formulář ke stažení zde

Podobné články