Důležitá upozornění

Elektronické volby pro organizační složky ČLS JEP, z.s.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně sdružuje více než 118 odborných společností a 37 spolků lékařů. Ročně jsou vyhlašovány společnostmi a spolky přibližně tři desítky voleb do výboru a revizní komise, vč. voleb do rady sekcí.

V současné době neexistuje zcela jednotný systém voleb v rámci ČLS JEP. Možnost konat elektronické volby byla tedy  prioritou předsednictva ČLS JEP nejen z potřeby jednotného systému volby, ale především poskytnout organizačním složkám komfortní systém, který jim umožní snadno a efektivně pořádat, realizovat a vyhodnocovat volby do stálých orgánů.

Nezanedbatelná je také velká finanční úspora vzhledem k nárůstu poštovného a usnadnění práce volebním komisím.

To vše se nám, díky aplikaci gReception Voting, daří

Eva Ponocná
ředitelka sekretariátu ČLS JEP, z.s.

Elektronické volby krok za krokem a nové schéma

Pozvánka 

Průvodní dopis