Důležitá upozornění

Sjezd delegátů ČLS JEP 2023 - Zápis a Výsledky voleb

Sjezd delegátů ČLS JEP 2023 - Zápis a Výsledky voleb

Zápis ze Sjezdu delegátů ČLS JEP 2023

Příloha č. 1 USNESENÍ Sjezdu delegátů ČLS JEP 2023

Příloha č.2 ZÁPIS o průběhu a výsledcích voleb Sjezd delagátů ČLS JEP 2023

Příloha č.3 ZÁPIS o výsledcích voleb do funkcí předsednictva Sjezd delegátů ČLS JEP 2023

Příloha č. 4 ZÁPIS o výsledcích voleb do funkcí RK Sjezd delegátů ČLS JEP 2023

Výsledky voleb do předsednictva a revizní komise ČLS JEP 2023 – 2027

Předsednictvo:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.- předseda

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc – 1. místopředseda

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. – 2. místopředseda

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. – vědecký sekretář

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. - pokladník

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

MUDr. Otto Herber

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

prof. MUDr. Jan Lebl, csc.

MUDr. Alena Šebková

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.

MUDr. David Zogala, Ph.D.

Revizní komise:

doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.- předseda

MUDr. Hana Cabrnochová

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

as. MUDr. Radovan Vlk

Podobné články