MUDr. Alena Šebková

MUDr. Alena Šebková
Členka předsednictva

MUDr. Alena Šebková

Po absolvování gymnázia jsem studovala Fakultu dětského lékařství UK Praha. Promovala jsem v roce 1989.

Mým prvním zaměstnáním byla práce sekundární lékařky v Kojeneckém ústavu Plzeň (1989-1990), následně jsem nastoupila na mateřskou dovolenou (4/1990-9/1991). Po rozpadu MÚNZ jsem nastoupila jako zaměstnanec Zdravotnického zařízení Plzeň-Lochotín a v rámci tohoto pracovního poměru jsem absolvovala předatestační přípravu v oboru pediatrie. V roce 1993 jsem složila atestační zkoušku z pediatrie I. stupně a nastoupila jsem do ordinace v zařazení dětského obvodního lékaře.

Od roku 1995 pracuji ve své privátní ordinaci jako praktická lékařka pro děti a dorost, mám  specializační způsobilost v tomto oboru.

Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLS JEP:

Cca od roku 2005 jsem začala pracovat ve funkci regionální zástupkyně OSPDL Zpč. regionu. V roce 2013 jsem byla zvolena předsedkyní této odborné společnosti v rámci ČLS JEP, pracuji v této funkci dosud. Naše odborná společnost se věnuje vzdělávání kolegů na lékařských fakultách, kolegů v předatestační přípravě, i kontinuálnímu vzdělávání již pracujících kolegů, a to různými formami. V rámci výkonu své funkce jsem členem několika komisí při ministerstvu zdravotnictví (NIKO, Národní rada pro implementaci NOP, Komise pro porodnictví, j.h. Komise pro screeningy).
Kromě OSPDL jsem členkou České společnosti dorostového lékařství ČLS JEP, Dětské sekce paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP, Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, Společnosti pro výživu.

Výuka:

Více než 25let jsem externí vyučující na LF UK Plzeň, v rámci výuky pediatrie a nově v rámci výuky hygieny a preventivní medicíny vyučuji oboru praktický dětský lékař (PLDD). Více než 20 let jsem akreditovaným pracovištěm, nejprve pro obor PLDD, nyní pro obor pediatrie. Dvě období jsem byla členkou akreditační komise v oboru PLDD. Jsem členkou atestační komise v oboru pediatrie.

Přednášková a publikační činnost:

Opakovaně přednáším na seminářích a kongresech v ČR, publikuji v naučných i odborných časopisech, jsem členkou redakční rady časopisů Farmakote-rapeutická revue, Onkologie, Svět praktické medicíny.

Přednáším v kurzech IPVZ, tamtéž jsem se podílela na tvorbě edukačních videí.

Jsem hlavní editorkou učebnice Praktické dětské lékařství, zároveň autorkou několika kapitol (Grada Publishing, 2020).

Jsem spoluautorkou učebnice pro lékařské fakulty Stožický a kol., Základy dětského lékařství, editorkou a spoluautorkou knih Kazuistiky z primární/(nejen) primární pediatrické péče I., II., III., spolueditorkou a spoluautorkou knihy Dětská bolest.

Jsem autorkou či spoluautorkou  několika Doporučení pro praxi PLDD v rámci edice OSPDL, podílela jsem se na tvorbě KDP pro PAS.