Předsednictvo

Revizní komise ČLS JEP, z.s. (5členná, zvolená na Sjezdu delegátů dne 19. 1. 2023)

Předseda revizní komise

doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D

martin.votava@cls.cz
Členka revizní komise

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Praktický lékař pro děti a dorost
Členka revizní komise

prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.

Dětská klinika FN Olomouc
Člen revizní komise

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Farmakologický ústav 2. LF UK
Člen revizní komise

MUDr. Radovan Vlk

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LFUK a FNKV radovan.vlk@lf3.cuni.cz