Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
Je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech.
Více o ČLS JEP, z.s.
ČLS JEP, z.s. dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.


PŘIHLÁŠKA DO ČLS
Archiv starších vydání
Kontakt
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s.

LÉKAŘSKÝ DŮM
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2
tel: 224 266 201
e-mail: czma@cls.cz


Sledujte nás


ČLS JEP, z.s. | Předsednictvo

Předsednictvo ČLS JEP, z.s. (15členné, zvolené na Sjezdu delegátů dne 22. 1. 2019)

předseda:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

 

 

1. místopředseda:

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

2. místopředseda:

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

3. místopředseda:          

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

vědecký sekretář:

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

pokladník:

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

členové předsednictva:

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

 

doc. MUDr. Anders Martin, Ph.D.

 

MUDr. Otto Herber

 

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

 

prof. MUDr. Krška Zdeněk, DrSc.

 

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

 

prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

 

prof. MUDr. Pafko Pavel, DrSc.

 

prof. MUDr. Šonka Karel, DrSc. FCMA

 

Revizní komise ČLS JEP, z.s.  (5členná, zvolená na Sjezdu delegátů dne 22. 1. 2019) 

předsedkyně revizní komise:

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

členové revizní komise:         

MUDr. Cabrnochová Hana, MBA (místopředsedkyně) .

 

prof. MUDr. Calda Pavel, CSc.

 

MUDr. Kolářová Iveta, Ph.D.

 

MUDr. Ing. Šimánek Milan, Ph.D.

 

Předsednictva a revizní komise ČLS JEP, z.s. v historii