MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH
Členka předsednictva

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Profesní životopis

Zaměstnání

 • 2017 - náměstkyně ministra zdravotnictví ČR
 • 2003-2017 Regionální úřadovna WHO pro Evropu, ředitelka kanceláře v ČR
 • 1991-2003 Ministerstvo zdravotnictví ČR, v různých pozicích: poradkyně Hlavního hygienika ČR, vedoucí oddělení ambulantní a primární péče, ředitelka odboru pro vědu a výzkum
 • 1981-1991 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, odbor hygieny práce a pracovního lékařství

Další aktivity

 • Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta - externí lektorka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva

Vzdělání

 • 2009-12 Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě, specializace v oboru Odborník na riadenie vo verejnom zdravotnictve, Master of Public Health
 • 2004-2007 3. lékařská fakulta UK doktorandské studium v oboru preventivního lékařství
 • 1997-2000 Škola veřejného zdravotnictví IPVZ postgraduální studium v oboru Public Health
 • 2000-2001 EUROPEUM postgraduální studium na Fakultě humanitních věd UK
 • 1990 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, specializace v oboru hygiena práce a pracovní lékařství
 • 1987 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, specializace v oboru hygiena a epidemiologie
 • 1975-1981 3. lékařská fakulta UK

Poradenství

 • Členka Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 • Členka resortní pracovní skupiny MZ pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu Zdraví 2020
 • Členka akreditační komise MZ nástavbového oboru veřejné zdravotnictví

Mezinárodní výzkumné pobyty a zkušenosti

 • University of Iowa, mezinárodní výzkumný a výukový program v oblasti environmentálního a pracovního lékařství s důrazem na management a politiku ve zdravotnictví, Iowa, USA, 1998
 • Účast na setkáních European Network of Health Workplaces Promotion v Bonnu,Lisabonu a Helsinkách (1998-2001)
 • Koordinátorka projektů PHARE: „Development of Integrated Primary Care“ (Rozvoj integrované primární péče) realizovaný v letech 1999-2001 a „Development of Primary Community Care in the Czech Republic“ (Rozvoj komunitní primární péče v ČR) ) v letech (1996–1997) - studijní pobyty v Rakousku, Nizozemí, Švédsku, Irsku, Švýcarsku, Rakousku, Portugalsku
 • Aktivní účast na konferencích a výukových programech zaměřených na úrazovou prevenci a Bezpečné komunity organizované WHO ve Švédsku, Norsku, Kanadě, USA a Mexiku (1994-2008)
 • Účast na akcích WHO v rámci své pracovní kompetence a příslušnosti k této organizaci.

Vědecké společnosti

 • Členka výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče ve zdravotnictví ČLS JEP
 • Členka Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP
 • Čestná členka Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP – uděleno v r. 2013

Publikace

 • Autorka a spoluautorka řady článků zaměřených především na oblast prevence a podpory zdraví, zdraví zaměstnanců ve stárnoucí Evropě, perspektivy všeobecného lékařství a dále na politiky a strategie WHO především v oblasti veřejného zdraví a jejich implementace v ČR.