prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
1. místopředseda

prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.

Profesní životopis

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (1973-1979), od r. 1979 pracuje na III. interní klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde je od r. 1996 vedoucím Laboratoře pro endokrinologii a metabolismus a současně prvním zástupcem přednosty kliniky. Zabývá se především biochemií a patofyziologií diabetu a jeho komplikací.

Řešil 8 grantových úkolů (IGA,GAČR, GAUK) jako hlavní řešitel, z nichž jeden dostal Cenu ministra zdravotnictví. Koordinoval dva výzkumné záměry fakulty v letech 1998-2011 a nyní je vedoucím výzkumného projektu Prvouk na 1. LF UK. Je autorem pěti monografií, řady kapitol v monografiích, více než 300 odborných sdělení v časopisech. Od r. 1990 je členem výboru České diabetologické společnosti. Od roku 2003 je členem předsednictva a od roku 2011 je též místopředsedou České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

Působil ve výboru zahraničních společností (European Association for the Study of Diabetes – EASD a Federace Dunajských symposií), V EASD byl sekretářem pro postgraduální vzdělávání, revizorem a pokladníkem (1995-2006) a generálním sekretářem 28. Evropského diabetologického kongresu (1992). Dále byl předsedou tří mezinárodních symposií (1997, 2000 a 2013). Je vicepresidentem European Union of Medical Specialists se sídlem v Bruselu. Od r. 2006 je prorektorem Univerzity Karlovy.