prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
3. místopředseda

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Profesní životopis

Vzdělání

 • 1976-1981 Matematicko-fyzikální fakulta UK obor biofyzika
 • 1982 Rigorózní zkouška z oboru biofyzika (RNDr.)
 • 1979-1984 Fakulta všeobecného lékařství UK Praha (MUDr.)
 • 1987, 1992 atestace z vnitřního lékařství 1.a 2. stupně
 • 1999 kandidát lékařských věd – vnitřní lékařství (CSc)
 • 2000 atestace z gastroenterologie
 • 2001 docent pro obor lékařská biofyzika
 • 2006 jmenován profesorem

Zaměstnání

 • 1984 sekundární lékař 1. interní kliniky FN a FVL UK Praha
 • 1991 primář Centra litotrypse při 1. interní klinice FVL UK
 • 1992 asistent na 1. interní klinice 1. LF UK, 2000 Gastroenterologické centrum 4. interní kliniky 1. LF UK a docent později profesor na Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, kde od roku 2008 jmenován přednostou ústavu.

Pedagogická činnost

 • biofyzika pro lékařské fakulty, klinická propedeutika a vnitřní lékařství (SZZk z interního lékařství), výuka gastroenterologie v V. ročníku obor lékařství 
 • od roku 2007 předseda oborové rady číslo 11 Lékařské biofyziky v Doktorských studijních programech biomedicíny

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost lékařské fyziky při ČLS JEP
 • Česká gastroenterologická společnost
 • Česká hepatologická společnost ČLS JEP
 • Biologická společnost

Zájmy

 • litotrypse rázovou vlnou
 • vývoj aplikátoru rázové vlny
 • biologické experimenty
 • zavedení do klinické praxe
 • možné vedlejší účinky rázových vln

Autor nebo spoluautor 87 publikací (SCI 68) a byly uděleny 4 patenty.

Práce v gastroenterologii na IV. interní klinice 1. LF UK, endoskopie a ambulance, léčba objemné litiázy v choledochu a pankreatu pro řadu pracovišť z okolí.

Od roku 1991 řešitel postupně pěti grantů. Během výzkumu se podařilo dokončit a patentovat zcela nový generátor rázové vlny vytvářené mnohakanálovým výbojem ve vodě.

CV (English version)

Nationality: Czech

Education

 • 1982 graduated in physics (Faculty mathematics and Physics)
 • 1984 graduated in medicine (Faculty of medicine Charles University)
 • 1990 head of lithotripsy center
 • 1999 postgraduate Ph.D. study (Ph.D. thesis: “Application shock wave lithotripsy in gastroenterology”)

After final examination at the secondary grammar school (1976) specialized in natural science, I studied biophysics at Faculty of Mathematic and Physics in Charles University in Prague. As a student of this faculty, I applied for admission at the Faculty of Medicine. After taking my degree in physics, I graduated also in medicine with honors in 1984.

Since 1984 I was working as a research assistant at the First Department of Medicine and from year 2000 I am working at the gastroenterology center of 4th Department of Medicine Charles University in Prague. In 1987 I passed examination for the first and in 1992 for second degree attestation (internal medicine). In 1999 I passed examination from gastroenterology. In the same year I defended Ph.D. thesis (Application shock wave lithotripsy in gastroenterology) from internal medicine.

I am engaged in research into the medical application of shock waves. I initiated the research development of new shock wave appliances and conducted biological experiment allowing their use in clinical practice.

Presently I engaged in problems of lithotripsis in the treatment of kidney stones and gallstones, deals with testing side-effects of shock waves and studies the prospects of their use in the therapy of cancer and oncological diseases. My research results are published regularly in scientific periodical journals and at intarnational congresses concerning problems of shockwave therapy all over the world. I have 35 citations (SCI) from international journals related to field of shock wave lithotripsy and gastroenterology. Till nowdays I have taken part in tree clinical studies on the theme IBS and IBD (Crohn disease).

Employment

 • 1985 - till now General teaching hospital in Prague, U nemocnice 2, Prague 2, post code 12808, Czech republic. I performed medical examination and treatment, endoscopy, litotripsy and gastroenterology.