doc. MUDr. Martin Anders, Ph. D.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph. D.
Člen předsednictva

doc. MUDr. Martin Anders, Ph. D.

Profesní životopis

Vzdělání

 • 1988–1994 - 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • 1998 - atestace I. stupně z psychiatrie
 • 1999 - certifikát opravňující k samostatné práci v EEG laboratoři
 • 2001 - atestace II.stupně z psychiatrie
 • 2002 - ukončení výcvikového kurzu kognitivně behaviorální terapie, ukončení PGS studia, udělen titul Ph.D.
 • 2012 - obhájena habilitační práce, udělen titul doc.                                                             

Zaměstnání

 • 1994–2010 - sekundární lékař Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
 • 2011 – dosud - vedoucí lékař Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Praha

Pedagogická činnost

 • 2001 – 2012 - asistent Psychiatrické kliniky 1. LF UK Praha
 • 2005 – současnost - lektorská činnost v rámci IPVZ - katedra psychiatrie
 • 2005 – 2016 - lektorská činnost Vysoká škola zdravotnická o.p.s. v Praze 5
 • 2014 – dosud - lektorská činnost Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských  zdravotnických oborů v Brně
 • 2012 – dosud - docent pro obor psychiatrie 1. LF UK Praha
 • 2013 – 2016 - zástupce přednosty pro zástupce přednosty pro vzdělávací činnost
 • 2016 – dosud - zástupce přednosty pro strategické plánování a rozvoj

Vědecko-výzkumná činnost

 • 2002 - obhajoba dizertační práce „Fosfolipidy v průběhu a při léčbě depresivních poruch“
 • 2012 - obhájena habilitační práce „Význam depresivní poruchy v současné medicíně a společnosti“

Ocenění

 • 2001 Národní psychiatrická cena prof. V. Vondráčka za práci „Deprese v neurologické praxi“
 • 2003 Oceněnní Kuffnerova nadačního fondu za práci autorů do 40 let
 • 2006 Kuffnerova cena PS ČLS JEP za práci „Psychiatrie. Doporučené postupy psychiatrické péče II.“
 • 2006 Národní psychiatrická cena prof. V. Vondráčka za knihu „Depresivní porucha v neurologické praxi“
 • 2007 Národní psychiatrická cena prof. V. Vondráčka za knihu „Konziliární psychiatrie“
 • 2008 Cena za nejlepší poster VII. Sjezdu PS ČLS JEP „Serological markres of celiac disease and anticalreticulin autoantibodies in psychiatric patients“
 • 2010 cena výboru PS ČLS JEP a ČPS o.s. – vítěz cestovního grantu pro autory nejlepší prezentace do 40let s parcí „Stereotaktická rTMS v léčbě chronického farmakorezistentního tinitu“
 • 2011 Kuffnerova cena PS ČLS JEP za práci „Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III.“

Redakční rady a členství v organizacích

 • člen redakční rady časopisu Medinews od 2002-dosud
 • člen redakce a poradní sboru serveru Edukafarm.cz 2003-dosud
 • člen redakční rady časopisu Farmakoekonomika od 2005-dosud
 • šéfredaktor časopisu Česká a slovenská psychiatrie od 2006-dosud
 • člen redakční rady české verze Archives of General Psychiatry od 2005-2009
 • opakovaně volený člen výboru České neuropsychofarmakologické společnosti 2005-dosud
 • člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP 2013 (v předchozím období člen revizní komise)
 • předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro období 2016–2019
 • zástupce Psychiatrické společnosti v Komisi pro lékovou politiku ČLS JEP od 2004-dosud
 • člen předsednictva Komise pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv ČLS JEP od 2012-dosud
 • člen akreditační komise MZ ČR od 2007-dosud
 • člen atestační komise 1. LF UK 2011-dosud
 • associate editor Activitas Nervosa Superior Rediviva od 2009-dosud
 • editorial board Neuroendocrinology Letters od 2009-dosud
 • člen editorial boardu International psychiatry & behavioral neurosciencesyear book od 2009 –dosud
 • člen board of editors Neuroendocrinology Letters od 2014-dosud
 • člen redakční rady Medicína po promoci 2018-dosud