prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Kontaktní informace

E-mail: stepan.svacina@cls.cz

Výzkum

 • jako asistent Fyziologického ústavu FVL UK - výzkumné zaměření na biokybernetiku a modelování fyziologických funkcí
 • na III. interní klinice 1. LF UK: řada grantů, 3 záměry a 2. projekty 6. RP EU (CLINICIP, Health+) např. s tématy počítačová podpora metabolické péče, matematické modelování, expertní systémy, informační systémy kvantitativních vztahů u diabetu a metabolického syndromu, kancerogeneze u diabetu, systémů pro dávkování inzulínu, léčba obezity, léčba diabetu, organické polutanty
Předseda

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Profesní životopis

 • 1972 - 1978 Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
 • 1983, 1987 atestace I. a II. stupně vnitřní lékařství
 • 1987, 2001 CSc. a DrSc. v oboru vnitřní lékařství
 • 1985 - 1988 postgraduální studium kursu Matematická informatika na MFF UK
 • 1992 habilitace na 1. LF UK v oboru vnitřní lékařství
 • 1992 licence ČLK vnitřní lékařství, diabetologie, endokrinologie, 1997 klinická výživa
 • 2002- profesor vnitřní lékařství
 • 2001 - 2003 studium MBA na Prague International Business school
 • 1978 - 1981 asistent Fyziologického ústavu FVL UK
 • 1981 - dosud III. interní klinika VFN a 1. LF UK, do roku 1989 sekundární lékař, od roku 1989 - odborný asistent, později docent a profesor, od roku 1992 vedoucí oddělení, od roku 2001 do 2019 přednosta kliniky
 • 1990 - 1993 opakovaně členem Akademického senátu 1. LF UK LF
 • 1993 - 1999 proděkan 1. LF UK pro rozvoj
 • 1999 - 2005 děkan 1. LF UK
 • 1993 - dosud člen VR 1. LF UK, 1999 - 2000 člen VR UK
 • 2000 – 2014 člen Vědecké rady ČVUT
 • 2003 - dosud člen VR LF UK Hradec Králové
 • 2006 - 2010 člen VR LF UK Plzeň
 • 2006 - dosud člen VR VFN
 • Člen redakční rady ČLČ, Vnitřní lékařství, předseda redakční rady Svět praktické medicíny, člen  rady Elektronické univerzity EUNI
 • Zakládající člen České lékařské akademie

ČLS JEP

 • 1995 - 2001 předseda České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací, dále od roku 2001 člen výboru, 2007 - 2011 místopředseda
 • 1997 - 2018 člen výboru České diabetologické společnosti
 • 2001 - 2012 člen výboru (revizní komise) Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče
 • 2006 - dosud člen výboru České obezitologické společnosti
 • 2014 - dosud člen výboru (revizní komise) České internistické společnosti
 • Člen České endokrinologické společnosti, Společnosti klinické výživy a české intenzivní metabolické péče, České společnosti intenzivní medicíny
 • Čestný člen Společnosti všeobecného lékařství
 • 2007 - dosud člen předsednictva ČLS JEP
 • 2015 - dosud předseda ČLS JEP