prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Vzdělání

1975-1979           Gymnázium J.K. Tyla v Hradci Králové
1979-1985           Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
Člen předsednictva

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM, FESAIC

Datum narození: 1. 6. 1960, Chrudim
Bydliště: Stříbrná náves 705, 500 11 Hradec Králové

Odborná kvalifikace, vědecké, pedagogické a jiné tituly

1989
Kvalifikační atestace Anesteziologie a resuscitace I. stupeň
1993
Kvalifikační atestace Anesteziologie a resuscitace II. stupeň
1998
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové - obhajoba disertační práce „Antioxidační terapie u nemocných v kritickém stavu“ (získání vědecké hodnosti Ph.D.)
2000
American College of Critical Care Medicine (+ získání oprávnění používat titul FCCM = Fellow of American College of Critical Care Medicine)
2001
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze - obhajoba habilitační práce „Dýchací svaly a syndrom svalová dysfunkce u nemocných v kritickém stavu“ (jmenování docentem pro obor anesteziologie a resuscitace)
2007
Atestace v oboru Intenzivní medicína
2009
Jmenování profesorem pro obor anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (LF MU Brno)
2022
Fellow of ESAIC (FESAIC)

Přehled praxe/zaměstnání

1985-1991
Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Hradec Králové (sekundární lékař)
1991-1992
Dept. of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Thomason Hospital, Texas Tech University, El Paso, Texas, USA
1995
Klinika anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Hradec Králové, Pozice: vedoucí lékař lůžkového resuscitačního oddělení
1995-2013
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové, Pozice: přednosta kliniky
2007-2013
Centrum intenzivní péče FN Hradec Králové, Pozice: vedoucí centra
od 2010
dosud
Dalhousie University, Dept. of Anesthesia, Pain and Perioperative Medicine,
276 South Park Street 10 West, Victoria Building, Halifax, Nova Scotia B3H 2Y9, Canada, Pozice: adjunct professor
od 2013
dosud
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze,
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Pozice: profesor
2014-2023
Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Pozice: přednosta kliniky
od 2014
dosud
Centrum pro výzkum a vývoj FN Hradec Králové, Pozice: "senior researcher
od 2023
Dept. of Anesthesiology, Perioperative Medicine and Intensive Care,
Chairman, Hospital Bory, Bratislava, Slovak Republic
2020-2021
Náměstek ministra zdravotnictví ČR
2021-2022
Náměstek pro vědu a výzkum IPVZ Praha

Studijní/pracovní pobyty v zahraničí

1989
Studijní pobyt - Anesteziologické oddělení, Úrazová nemocnice, Ludwigshafen, SRN (1 měsíc)
1989
Studijní pobyt - Anesteziologické oddělení, Všeobecná nemocnice, Trier, SRN (1 měsíc)
1991-1992
Pracovní pobyt - Dept. of Anesthesiology and Intensive Care Medicine, Thomason Hospital, Texas Tech University, El Paso, Texas, USA, pracovní pobyt, Pozice: Consultant, Assistant Professor of Anesthesiology
1994
Postgraduální kurz: Concepts and Developments in Emergency Medicine, Leuven, Belgie
1995
Studijní pobyt - Dept. of Pulmology and Critical Care Medicine, University of Texas, Texas Health Science Center, Houston, USA (1 měsíc), Pozice: Visiting Professor
2003-2004
Pracovní pobyt - Riyadh Armed Forces Hospital, Riyadh, Dept. of anesthesia and intensive care, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
Pozice: Consultant in Anesthesiology and Intensive Care (člen širšího lékařského týmu královské rodiny)
2010-2011
Pracovní pobyt - Dalhousie University, Dept. of Anesthesia, Pain and Perioperative Medicine, 1276 South Park Street 10 West, Victoria Building, Halifax, Nova Scotia B3H 2Y9, Canada, Pozice: konzultant a profesor

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
 • Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM)
 • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
 • European Society of Anesthesiology and Intensive Care (ESAIC)
 • American Society of Anaesthesiology
 • American College of Critical Care Medicine

Přehled nejvýznamnějších funkcí v odborných společnostech, redakčních radách a jiné údaje

 • Předseda výboru ČSARIM (2019-2022, 2023-2026)
 • Předseda výboru ČSIM (2007-2009, 2009-2012, 2013-2016)
 • Člen výboru ČSIM (2017-dosud)
 • 1. místopředseda výboru ČSARIM (2015-2018)
 • Člen Etické komise MZ ČR
 • Člen Etické komise - European Society of Anesthesiology and Intensive Care (2021-2024)
 • Member of Council of European Society of Intensive Care Medicine (2007-2012)
 • Člen European Board of Intensive Care Medicine (2006-2009)
 • European Diploma in Intensive Care – examinátor
 • Member of European Board of Anesthesiology (2011-2019)
 • Member of National Anesthesiology Society Committee under European Society of Anesthesiology
 • Member of Safety & Quality of Practice Committee under World Federation of Societies of  Anaesthesiologists (od 2012)
 • Člen zkušební komise v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Člen zkušební komise v oboru Intenzivní medicína
 • Místopředseda AK pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína (2007-2015, 2016-dosud)
 • Místopředseda AK pro obor Intenzivní medicína (2007-2015)
 • Člen AK pro obor Intenzivní medicína (2015-dosud)
 • Zástupce vedoucího redaktora časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína
 • Zakladatel a editor knižní řady Edice intenzivní medicína (Maxdorf) - doposud vydáno 5 titulů
 • Člen redakční rady časopisu Signa Vitae
 • Člen redakční rady časopisu Seminars in Cardiothoracic and Vascular Anaesthesia
 • Člen redakční rady časopisu Clinical Hemorheology and Microcirculation
 • Zástupce České republiky pro COBATRICE - Competency based training programme in intensive care for Europe (program pro výuku intenzivní medicíny v Evropě pod záštitou ESICM)
 • Člen European Board of Advanced Bleeding Care (pracovní skupina pro tvorbu European Guidelines for Major Trauma Bleeding)
 • Registrovaný soudní znalec od roku 1997
 • Předseda vědeckého výboru pro World Congress of Anesthesiology 2021 v Praze
 • Člen Ethics Committee of Eureopean Society of Anesthesiology and Intensive Care
 • h-index = 23 (k 31. 12. 2022)