prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Člen předsednictva

prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele hlavního prac. poměru 

1. LF UK, I. chirurgická klinika, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace

1983 Fakulta všeobecného lékařství, UK, Praha

1987 Atestace z chirurgie I. stupeň

1992 Atestace z chirurgie II. stupeň

1994 Kandidát věd v oboru lékařství-chirurgie, CSc.

2000 Docent v oboru chirurgie, 1. LF UK

2008 Profesor v oboru chirurgie, 1. LF UK

2013 Doktor věd v oboru lékařství-chirurgie, DrSc. 

Zaměstnání 

 • 1983-1984: Nemocnice s poliklinikou, Náchod
  • Sekundární lékař - chirurgické oddělení

 • 1984 - dosud: I. chirurgická klinika 1 LF a VFN v Praze
  • 2004 – 2006 – vedoucí lékař oddělení

  • 2006 – 2009 – primář

  • 2009 – dosud – přednosta kliniky

Členství v odborných společnostech a pracovních skupinách

A. České

 • ČLS – ČCHS, ČGES, ČSHBS, ČSISZ, ČSTH JEP (spoluzakladatel)

B. zahraniční

 • ISTH  (Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu)
 • EHS (Evropská hematologická společnost)
 • EHPBA (Evropská společnosti hepatopankreatobiliární)
 • EDS (Evropská společnost pro digestivní chirurgii)
 • EAES  (Evropská společnost pro miniinvazívní a endoskopickou chirurgii)