Tiskové konference a Cluby ČLS JEP

28.02.2024 Pozvánka na tiskovou konferenci - Klinickofarmaceutická péče aneb „Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně)

28.02.2024  Pozvánka na tiskovou konferenci - Klinickofarmaceutická péče aneb „Aby léčení nebylo horší než sama nemoc“ (J. E. Purkyně)

Na tiskové konferenci vystoupí se zajímavými příspěvky zástupci České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, aby objasnili poslání klinickofarmaceutické péče. Tím je racionalizace a optimalizace lékových režimů pacientů klinickým farmaceutem − odborníkem vzdělaným v oblasti farmakologických, fyzikálně-chemických a dalších vlastností léčiv v kontextu znalostí o jejich terapeutickém používání, postupů při jejich podávání, zdravotnické dokumentace pacientů, požadavků ošetřujících lékařů a požadavků samotných pacientů. Cílem je dosáhnout maximálního účinku léků při minimalizaci rizik spojených s jejich užíváním.

ČLS JEP usiluje o to, aby byla klinickofarmaceutická péče dostupná všem pacientům a jejich lékařům v lůžkových zařízeních i ambulancích a aby byla poskytována na odpovídající standardní evropské úrovni.

Pozvánka ZDE

Tisková zpráva z 28.2.2024 ZDE

Podobné články